แนะนำ แก้กรรมเรื่องเงิน การขอขมา และการบูชาเงินเพื่อ ไม่ให้ติดกรรมเรื่องเงิน

คำพูดบูชาเงิน
ทำพานบูชาเงินเงินยี่สิบ จำนวน 10 ใบ(เหมือนขันธ์ 5)เงิน 100 จำนวน 2 ใบเรียงเงินตามรูป ใส่จานหรือพานอะไรก็ได้
🙏จุดเทียน 1 เล่ม
แล้วกราบ 3 ครั้ง
ยกพานขึ้น ถ้าใครใส่จานก็ยกจาน
ตั้งนะโม 3 จบ…แล้วกล่าว…
สาธุ สาธุ สาธุ
คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูบาอาจารย์
คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์
คุณเงินคุณคำ
ข้าพเจ้า (ชื่อ นามสกุล) ขอยกพานบูชาเงินนี้
เพื่อไม่ให้ข้าพเจ้าเป็นบาปติดกรรมเพราะเงินนี้ ขอให้เงินไหลมาเทมา เงินคำแก้วใช้ไปแล้ว
กลับคืนมาเหมือนเดิม ตื่นมาทุกเช้าขอให้ได้เงินเข้ามา ค้าขายก็ขอให้ได้เงินเข้ามาทุกทิศทุกทาง
(พูดจบแล้วดับเทียน จุดเทียนทำทุกวัน)