จงเลือกคนที่ยอมเหนื่อยเพื่อคุณ ไม่ใช่คนที่คุณต้องเหนื่อยเพื่อเขา

ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม ความรักไม่เคยทำให้ใครต้องเสีຍใจ มีแต่คนเราเท่านั้น ที่ทำให้ใครบางคนต้องเสีຍใจ จงเลือกรักคนที่เขายอมเหนื่อยเพื่อคุณ ไม่ใช่คนที่คุณต้องเหนื่อยเพื่อเขา บุญพาวาสนาส่งให้เรานั้นมาเป็นคู่ชีวิต เธอไม่จำเป็นต้องดีที่สุด …

จงเลือกคนที่ยอมเหนื่อยเพื่อคุณ ไม่ใช่คนที่คุณต้องเหนื่อยเพื่อเขา Read More