แนะแนวทางการ “ปลูกเพกา” ให้ต้นเตี้ยโตไว เก็บขายได้ตลอดทั้งปี

เพกา  หรือ ลิ้นฟ้า เพกาเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย โดยพบขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในป่าเบญจพรรณและป่าชื้นทั่วไป เพกานับเป็นพืชผักสุมนไพรที่มีอยู่ตามธรรมชาติทุกภาคของเมืองไทย วันนี้ทางเราจพาเพื่อนๆ …

แนะแนวทางการ “ปลูกเพกา” ให้ต้นเตี้ยโตไว เก็บขายได้ตลอดทั้งปี Read More