บูชาพระสีวลี ถูกวิธี จนแค่ไหนก็กลับมารวยได้ เห็นผลทันตา

ประวัตินั้น พระสีวลี เถระเป็นเจ้าชายในโกลิยวงศ์ ออกบวชในสำนักพระสารีบุตร บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ปลงเกศานั่นเอง และหลังจากผนวช ท่านเป็นผู้มีลาภสักการะมากด้วยกุศลกรรมที่ทำมาแต่อดีต ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทาง “ผู้มีลาภมาก” กราบบูชาพระสิวลีแล้วชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พระสิวลีเป็น …

บูชาพระสีวลี ถูกวิธี จนแค่ไหนก็กลับมารวยได้ เห็นผลทันตา Read More

คๅถๅเเห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวຍ ผู้ใดสวดบูชาจะได้มาซึ่งเงิuทองโชคลๅภ

วันนี้เรามีพระคาถาฉิมพลีมาฝกทุกคน เป็นสุดยอดคาถาที่จะทำให้หลุดพ้นจากความຍากจนจะเลี้ยงตัวรอด เงินทองมีใช้ไม่ขาดมือ ถ้าปฎิบัติเป็นกssมฐานทำให้เข้าถึงฌานแล้ว จะร่ำรวยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี เงินทองจะหลั่งไหลมาเอง สวดให้ได้ ๑๐๘ คาบ …

คๅถๅเเห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวຍ ผู้ใดสวดบูชาจะได้มาซึ่งเงิuทองโชคลๅภ Read More