เผยเทคนิคปลูก “ต้นชะพลู” พืชสารพัดประโยชน์ ปลูกง่ายขายได้ราคา

วันนี้ทางเรา item2day มาเอาใจเพื่อนๆ คนที่รักในการทำการเกษตร ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ หลายคนที่ถูกผลกระทบจากโรคระบาด ก็คงจะไม่อยากเข้าไปทำงานในตัวเมืองที่มีผู้คนแอดอัด หันมาทำเกษตรกันซะส่วนใหญ่ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันของตลาดพืชผัก วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการปลูก “ต้นชะพลู” ที่มีน้อยคนนักที่จะปลูกเพื่อการค้า บอกเลยว่าปลูกง่ายขายได้ราคาดี

วิธีการปลูกต้นชะพลูโดยการขยายพันธุ์

1.เตรียมกิ่ง โดยตัดกิ่งส่วนยอดของต้นชะพลู โดยให้มีใบสัก 2-3 ใบ

2.จากนั้นมาทำการปักชำลงในดินร่วนซุย แต่ละกิ่งก้านที่ปักชำ ควรมีระยะห่างประมาณ 10-15 ซม.

3.นำกระถางตั้งไว้บริเวณที่ร่มรำไร

4.เมื่อปลูกได้ 1-2 เดือน จะออกรากเจริญเติบโตเป็นต้นชะพลู

การดูแล

1.รดน้ำทุกวัน วันละ 1 ครั้ง

2.พรวนดินอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

3.ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักทุกๆ 3 เดือน โดยให้โรยบริเวณผิวดินโคนต้น ไม่ต้องพรวนดินกลบ

การเก็บเกี่ยว

การตัด ควรใช้มีดคมๆตัดกิ่งก้านให้มีความยาวประมาณ 20-25 ซม. หลังจากนั้นกิ่งก้านใหม่ก็จะแตกยอดออกมาอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณที่มา : แนวทางเกษตร เกร็ดความรู้