เผยวิธีการ “ปลูกฝรั่งกิมจู” ให้ออกผลดกรสหวานกรอบ ผลใหญ่ทุกลูก

วันนี้ทางเรา item2day ได้ไปเจอเคล็ดลับวิธีการปลูกผรั่งกิมจู เลยอยากจะเอาเรื่องราวดีๆ มาแชร์ให้เพื่อนๆ ได้ศึกษากัน เป็นวิธีการปลูกที่ไม่เคยมีเกษตรกรจากที่ไหนเปิดเผยมาก่อน มีที่นี่ที่เดียว หากทำตามวิธีนี้แล้ว ฝรั่งกิมจู จะโตไวออกลูกเยอะกรอบรสชาติหวาน จะว่าไปแล้วก็ไปชมวิธีการปลูกพร้อมๆ กันเลยค่ะ

การปลูกและการดูแลรักษา

-ฝรั่งไร้เมล็ด การปลูกและการดูแลเหมือนฝรั่งทั่ว ๆ ไป ระยะปลูก 3 x 4 หรือ 4 x 4 พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ประมาณ 100 ต้น ปลูกได้ทั้งที่ลุ่มและที่ดอน ที่ลุ่มควรยกร่องน้ำ ส่วนที่ดอนปลูกแบบสภาพไร่ได้

-ฝรั่งจัดเป็นไม้ผลไม้ที่ทนน้ำท่วมขังได้โดยไม่ตายและทนแล้งได้พอสมควรแต่อย่างไรก็ตามฝรั่งยังต้องการดินที่มีอิทรีย์วัตถุสูง คือ ชอบปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เพราะจะได้ผลที่ใหญ่และรสชาติดีดังนั้นเกษตรกรได้เตรียมหลุมปลูกที่ดีแล้วฝรั่งจะเจริญเติบโตช่วงปีแรกเร็วมาก

-แล้วใช้จอบฟันลงไปให้เต็มหลุมทั่วไว้อย่างน้อย 3 เดือน แล้วนำกิ่งพันธุ์ มาปลูก ก่อนปลูกควรแน่ใจว่าปุ๋ย ที่มหักสลายตัวแล้ว ไม่เกิดความร้อน โดยการทดลองเอามือคุ้ยดินผสมในหลุม ถ้ามีสีดำและไม่มีความร้อน ก็สามารถนำกิ่งพันธุ์ลงปลูกได้เลย

-วิธีนี้หลังจากปลูกประมาณ 6 เดือน ฝรั่งจะโตเต็มที่พร้อมที่จะให้ผลผลิตได้ หากไม่สามารถทำตามวิธีดังกล่าวได้แนะนำให้ขุดหลุมขนาด 30 x 30 ซม. แล้วหาซื้อปุ๋ย หมักที่มีขายทั่วไป ใส่ผสมลงไปอาจใส่ปุ๋ยเคมีประมาณ 1 ช้อนแกง

-รองก้นหลุมแล้วกลบดินทับอย่างน้อยหนึ่งฝ่ามืออย่าให้ปุ๋ ย สัมผัสกับรากโดยตรง หลังจากปลูกควรปักไม้ยึดลำต้น รดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษาในช่วง 6 เดือนแรก

-การให้น้ำควรดน้ำให้สม่ำเสมอเพราะฝรั่งชอบน้ำแต่ไม่ชอบแฉะในระยะ 6 เดือนแรก หากไม่มีฝนควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น โดยมากในสวนแบบยกร่องมักจะรดน้ำวันละครั้ง เมื่อต้นโตแล้วการรดน้ำก็เว้นระยะได้ 6 เดือน แรกให้น้ำประมาณสัปดาห์ละไม่เกิน 4 ปีป ต่อต้น ใน

-ฤดูแล้ง ระยะที่ใกล้ออกดอก ไม่ควรให้น้ำมากเพราะการให้น้ำมากเกินไปในระยะออกดอกจะไปชลอการออกดอกและติดผล ส่วนระบบการให้น้ำในเกษตรกรที่มีสวนขนาดใหญ่

-สวนฝรั่งที่ปลูกในดอนอาจจะมีการให้น้ำระบบมินิสปริงเกอร์ ฝรั่งที่ปลูกในที่ลุ่มก็อาจจะใช้วิธีการรดน้ำระหว่างร่อง ควรพรวนดินเดือนละ 2 ครั้ง

การใส่ปุ๋ย

-นอกจากการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วการใส่ปุ๋ย ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำสวนฝรั่ง ดังนั้นเกษตรกรควรมีการให้ปุ๋ย แก่ฝรั่ง ควรเน้นปุ๋ยคอกเป็นหลักเพราะจะช่วยเรื่องความหวาน ใส่เป็นประจำทุกเดือน อัตราต้นฝรั่งอายุ 1 ปีขึ้นไปใส่ต้นละ 2 กำมือ ส่วนฝรั่งที่อายุต่ำกว่า 1 ปี ใส่อัตราต้นละ 1 กำมือ

-โดยทางดินควรใช้สูตรที่มีตัวหน้าสูง เช่น สูตร 32 – 10 – 10 , 25-7 – 7 ผสมกับปุ๋ ย สูตรเสมอ เช่น สูตร 15 – 15 – 15 หรือ 16 – 16 – 16 ให้ทุก 2 เดือน โดยให้ต้นละ 1 – 2 ช้อนแกง และค่อย ๆ เพิ่มอัตรามากขึ้นตามขนาดและอายุของฝรั่ง สำหรับปุ๋ ยที่ให้ทางใบนั้น ควรให้พวกฮอร์โมนและอาหารเสริมไปด้วย

การตัดแต่งกิ่ง

-การตัดแต่งกิ่งจะตัดกิ่งที่มีอายุมากแล้วออกเพื่อให้กิ่งใหม่ขึ้นแทน เพราะหากใช้กิ่งที่ให้ผลมาแล้วตั้งแต่ 3 ปี จะทำให้ผลที่ได้มีขนาดเล็กลง

-สำหรับกิ่งที่ยาวมากทั้งด้านข้างหรือในแนวสูงให้ตัดปลายกิ่งออก เพื่อให้มีลักษณะทรงพุ่มที่พอเหมาะสำหรับการเก็ฐผล ไม่กว้างหรือไม่สูงเกินไป นอกจากนั้น การตัด แต่งกิ่งยังช่วยในเรื่องการถ่ายเทของลมได้ดี แสงแดดสามารถส่องได้ทั่วถึงในทรงพุ่ม

การห่อผล

เป็นวิธีการที่ใช้ในการป้องกันการกัดกินผลของ แมลงและสัตว์ต่างๆ รวมถึงเชื้อราหรือสภาพแวดล้อมต่างๆที่อาจทำให้ผลเสียรูปไม่สวยงามได้ มีขั้นตอนการห่อ ดังนี้

– ก่อนการห่อให้ฉีดพ่นด้วยน้ำต้มสมุนไพร อาทิ บรเพ็ด สะเดา เป็นต้น

– วัสดุที่ใช้ควรเป็นกระดาษชนิดเคลือบมัน หากใช้ถุงพลาสติกให้ห่อทับด้วยกระดาษอีกชั้น

– การห่อเริ่มด้วยการม้วนกระดาษเป็นวงกลมตามขนาดของผล และสวมครอบผล พร้อมรัดกระดาษ หรือพลาสติกด้วยสายรัด ณ จุดที่เป็นกิ่งของผลจะดีที่สุด

การปลิดผล

เป็นวิธีการปลิดผลดิบให้เหลือผลเพียง 2-3 ผล/กิ่ง เพื่อให้ลูกที่เด่น และสมบูรณ์ที่สุดเจริญเติบโต ซึ่งการปลิดผลดิบจะเริ่มปลิดผลเมื่อผลทั้งหมดติด และโต ขนาดประมาณเท่าลูกมะนาว โดยให้ทำการเลือกปลิดผลที่มีขนาดเล็กสุดออก ให้เหลือผลที่มีขนาดใหญ่ไว้เพียงจำนวนข้างต้น

การเก็บผลผลิต

-การเก็บผลควรเก็บผลที่แก่หรือกำลังห่าม ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอายุประมาณ 4-5 เดือน (ไม่ควรเก็บผลที่ยังไม่ห่ามหรือผลที่ไกล้สุก) ลักษณะผลที่เหมาะสมต่อการเก็บจะสังเกตได้จากสี และผิวของผล

-ซึ่งจะมีลักษณะสีตามสายพันธุ์ เช่น แป้นสีทองผลที่ได้ระยะเก็บจะมีสีเขียวอ่อนออกเหลือง ผิวมีลักษณะเต่งตึง ขั้วผลเรียวเล็กสีเขียวอ่อน การเก็บจะใช้กรรไกรตัด ชิดขั้วผล รวบรวมใส่กะบะพลาสติก พร้อมนำเข้าร่มทำความสะอาด