6 หลักจัดฮวงจุ้ยหิ้งพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมโชคลาภ

858

หากพูดถึงห้องพระ ทุก ๆ บ้านย่อมมีกันอย่างแน่นอน แต่ก็มักจะเกิดปัญหาในเรื่องของการจัดวาง หิ้งพระ โดยเฉಬาะคอนโด หรือ บ้านที่มีพื้นที่จำกัด วันนี้เราจึงมีวิธีการจัดวางหิ้งพระอย่างถูกวิธีตามหลักฮวงจุยมาฝากเพื่อน ๆ กัน ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลกันด้วยนะคะ

1. ตำแหน่งหิ้งพระควรหันหน้าไปทางทิศเหนือ

เชื่ อกันว่าทิศทางสวรรค์อยู่ด้านเหนือ ฉะนั้นหากคุณจะตั้งหิ้งพระหรือกำลังจะสร้างห้องพระก็ควรจัดให้อยู่ในทิศเหนือของห้องรับแขก หรือทางทิศเหนือของบ้าน โดยพื้นที่ส่วนนี้สามารถวางพระพุทธรูปหรือสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์อื่น ๆ รวมทั้งกรอบรูปและยัน ต์ต่าง ๆ ได้หมดเลยนะคะ

2. หิ้งพระควรหันหน้าไปทางประตู

นอกจากควรจัดห้องพระหรือหันหิ้งพระไปทางทิศเหนือของบ้านแล้ว หิ้งพระและมุมไหว้พระของคุณควรอยู่ใกล้ประตูทางเข้าบ้าน โดยหันหน้าชนกับประตูบ้าน ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยแล้วตำแหน่งนี้ถือว่ามีฤ กษ์ดีและส่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้บ้านได้มากที่สุด ไม่ ว่าคุณเองหรือแขกที่เดินเข้าบ้านก็ต้องแสดงความศรัทธาหิ้งพระก่อนเป็นอันดับแรก อีกทั้งการวางตำแหน่งสิ่งศัก ดิ์สิ ทธิ์ไว้บริเวณนี้ ยังเชื่ อกันว่าจะช่วยปกปักรั กษาคนในบ้านให้คลา ดแคล้ วจากอันต รายทั้งหลายได้ด้วย

3. ต้องอยู่สูง และสะอาดสะอ้าน

เมื่อตั้งใ จอยากบูชาพระพุทธรูปและสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ไว้ในบ้านแล้ว คุณก็ควรแสดงความเคารพศรัทธาสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ในบ้านอย่างเต็มที่ด้วย โดยควรจัดหิ้งพระให้อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย 5 ฟุต พร้อมกันนั้นก็ต้องหมั่นทำความสะอาดพระพุทธรูปและหิ้งพระเป็นประจำ ที่สำคัญควรจัดแต่งไ ฟวอร์มไวท์ติดไปสักหน่อย เพื่อให้มุมหิ้งพระดูสว่างไสวอยู่เสมอ

4. สถานที่จัดวางต้องโล่ง กว้าง และเหมาะสม

ส่วนมากแล้วถ้าเป็นหิ้งพระมักจะอยู่บริเวณโถงของบ้านหรือในห้องรับแขกที่มีพื้นที่โล่ง กว้าง เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของบ้านที่ทุกคนจะมารวมตัวกันอยู่บ่อย ๆ พลังงานที่วนเวียนอยู่ตรงนี้เลยต้องสะอาดและมีพลังด้านดีอยู่ค่อนข้างมากพอสมควร ดังนั้นเราจึงไ ม่ควรตั้งหิ้งพระในมุมอั บหรือแอบอยู่ในห้องน้ำ ห้องครัว หรือแม้กระทั่งห้องนอน เพราะเป็นพื้นที่ที่อาจลดพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาได้

5. ไม่ควรวางตำแหน่งหิ้งพระหันหน้าเข้าบ้าน

ไ ม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูป เครื่องลา งของขลั ง ยั นต์ รูปปั้น และสัญลักษณ์หรือตัวแทนสิ่งศัก ดิ์สิท ธิ์ทั้งหลายถือว่ามีพลังในตัวเองอย่างแร งก ล้า ฉะนั้นเราก็ควรจัดทิศทางการวางสิ่งศั กดิ์สิท ธิ์ให้หันหน้าออกไปเพื่อจะได้ฉายพลังงานด้านดีครอบคลุมพื้นที่บ้านทุกตารางนิ้ว แต่ถ้าหันหน้าสิ่งศัก ดิ์สิ ทธิ์เข้ามาในบ้าน หรือวางแอบอยู่หลังโต๊ะอาหาร โซฟา หรือปลายเตียง พลังงานในบ้านอาจตีกันให้วุ่นวาย ซึ่งหากต้องการแ ก้เ คล็ดก็ทำได้ด้วยการหาฉากกั้นหรือปลูกต้นไม้เป็นฉากคั่นเอาไว้ก็ได้ค่ะ

6. หิ้งพระควรอยู่จุดศูนย์กลางของบ้าน

ตามหลักของฮวงจุ้ยแล้วจุดศูนย์กลางของบ้านจัดเป็นหัวใ จสำคัญที่ส่งผลกระทบถึงสุขภาพร่างกาย ความมั่งคั่ง และความสุขของผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคานั้น ๆ เราถึงได้แนะนำให้คุณตั้งหิ้งพระในจุดศูนย์กลางของบ้าน เช่น ห้องโถงหรือห้องรับแขก

 

แหล่งที่มา : rahuslub.com