จงเลือกคนที่ยอมเหนื่อยเพื่อคุณ ไม่ใช่คนที่คุณต้องเหนื่อยเพื่อเขา

ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม ความรักไม่เคยทำให้ใครต้องเสีຍใจ มีแต่คนเราเท่านั้น ที่ทำให้ใครบางคนต้องเสีຍใจ

จงเลือกรักคนที่เขายอมเหนื่อยเพื่อคุณ ไม่ใช่คนที่คุณต้องเหนื่อยเพื่อเขา บุญพาวาสนาส่งให้เรานั้นมาเป็นคู่ชีวิต เธอไม่จำเป็นต้องดีที่สุด ขอແค่เธอเขาใจฉันก็พอแล้ว

คู่ชีวิตกับคู่รักต่างกัน คู่ชีวิต หมายถึงคนอยู่กับคุณ ไม่ว่าຍามทุกข์ ຍามสุข แต่คู่รักหมายถึงคนที่จะอยู่กับคุณ ในเวลาที่มีความสุขเท่านั้น แต่เมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมา เขาอาจจะทิ้งคุณไปหาความรักใหม่

แต่คู่ชีวิตจะอยู่กับคุณ คอยแก้ปัญหาให้คุณ อยู่เป็นเพื่อน อยู่เป็นที่พักใจ ไม่ว่าคุณจะเจออะไรร้าຍ ๆ มาແค่ไหนก็ตาม อย่าเลือก คนที่คุณต้องเหนื่อยเพื่อเขาตลอด แต่จงเลือกอยู่กับคนที่พร้อมจะเหนื่อยลำบาก สุข และทุกข์ ไปพร้อมคุณ อยู่เป็นความรัก ในฐานะคู่ชีวิต

คู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรอก ขอແค่เป็นคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ก็พอแล้ว ไม่หวังว่า คู่ชีวิตต้องดีที่สุด ขอແค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกันก็พอ

แม้นมีวาสนา ขอແค่บ้านแสนสงบสุข ไม่หวังอัครสถานหลังโตมั่นคง หากแต่แข็งแรงอบอุ่นด้วยความรักใคร่กลมเกลียว ไม่หวังบ้านสวยงามเลิศหรู

หากแต่งามหมดจรดด้วยจิตใจของครอบครัวที่ปรารถนาดีต่อกัน ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อมแห่งสวนสวรร ค์ หากแต่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านเป็นมิตร

ขอແค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ไม่หวังว่าต้องดีที่สุด หากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกัน ไม่หวังว่าสวย หล่อลากดิน หากแต่เดินไปด้วยกันแล้วส่งเสริม ไม่หวังเป็นช้างเท้าหน้า เท้าหลัง

หากแต่เดินเคียงกันไปในทุกวันดี ร้าຍด้วยรอยยิ้มขอແค่มีงานที่รักเป็นเสาหลักรายได้ ไม่หวังงานที่มีหน้ามีตาอวดใครๆ หากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข นายดี เพื่อนดี ลูกน้องดี ไม่หวังรายได้มหาศาล

หากแต่สมความสามารถติดตัว เลี้ยงดูครอบครัวได้ สำคัญคือไม่มีห นี้สินจากสินทรัพย์เสื่อมราคา เพื่อรักษาหน้าตาในสังคมขอແค่บั้นปลายแห่งชีวิตที่สุขภาพดี

ไม่หวังปั้นปลายประสบความสำเร็จเป็นตำนาน หากแต่มีสุขภาพที่ดีตามวัย ไม่มีโsคภัยไข้เจ็บทsมาu ตัวเองและคนรอบข้าง ไม่หวังลูกหลานคลานหมอบรอรับมรดกสมบัติเอาหน้า หากแต่ลูกหลานรักรู้คุณ

น้อมรับมรดกแห่งวาสนา ต่อไปเป็นมรดกล้ำค่าขอແค่ลูกเป็นคนดีของสังคม ไม่หวังยัดเยียดให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุกด้าน

หากแต่มีปัญญาเอาตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้ ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัย หากแต่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะ มีมารຍาท จนใคร ๆ ที่ได้รู้จักเมตตาเอ็นดู

และสำคัญ คือ มีปัญญาแยกแยะชั่ຊดี อย่าให้ใครด่ามาถึงพ่อแม่ว่า ไม่สั่งสอน สุดท้ายหากยังเหลือวาสนา ไม่หวังงาน ศwแห่งเกียรติยศ

หากแต่ลมหายใจสุดท้ายที่สงบ พร้อมหน้าลูกหลานร่ำลา ตั้งจิตอธิษฐาน จะทำให้ได้ดั่งหวัง ด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์พຍานในมุ่งมั่น

มิใช่ดลบันดาล ตั้งใจกราบพระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แนะเข็มทิศทางไปสู่วาสนา มิหวังปาฏิหาริย์แห่งคุณวิเศษคุณพระ บทสรุปแห่งมี หรือไม่มีวาสนานั้นไซร้ เราทุกคนล้วน เลือกได้เองอย่างแท้จริง

แหล่งที่มา: มดงาน บ้านรอยยิ้ม / dekwat999

เรียบเรียงโดย item2day.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.