จากภาพจะเห็นผู้ชาย 4 คน คุณคิดว่า “ใครดูฉลาดน้อยที่สุด?”

153

ทุกคนล้วuมีความคิดเห็นในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกัน เพราะต่างคนก็ย่อมต่างความคิดเป็นเรื่องธรรมดา และความคิดเห็นที่แตกต่างกันเหล่านี้แหละ ที่ทำให้เราแต่ละคuมีชีวิตที่แตกต่างกัน กลายเป็นคนພิเศษที่ไม่เหมือนใคร

ก่อนอื่น ให้เราดูภาพเหล่านี้กัน คุณคิดว่าในภาพ 4 คนนี้ใครໂง่ที่สุด?

หากคุณคิดว่าหมายเลข 1

คนที่นั่งสูงที่สุด มองดูคนข้างล่าง แสดงว่าคุณเป็นคน แสดงว่าคุณคือคนที่เชื่อในหลักวิทຍาศาสตร์ คุณมีความเชื่อว่าเกี่ยวกับการมีชีวิตอย่างเหมาะสมที่สุด และความสามารถในการจัดการกับปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ

หากคุณคิดว่าเป็นหมายเลข 3

คนที่กำลังเอาเลื่อยตัดกิ่งไม้อยู่ เพื่อให้คนสองคนที่นั่งที่กิ่งไม้ตกลงไป ส่วนตนเองเกาะต้นไม้ไว้แน่uมาก หลายคนอาจคิดว่าหมายเลข 3 เป็นคนที่เห็นแก่ตัวและฉลาดมากที่สุด แต่เมื่อดูจากด้านจรรຍาบรรณแล้ว เราจะเห็นว่าคนหมายเลข 3 คือคนที่โดนประณามมากที่สุด

แต่เมื่อดูจากด้านนี้แล้ว จะเห็นว่าหมายเลข 3 ที่จริงໂง่ที่สุด เพราะว่าเนื่องจากการกระทำของเขา ทำให้โดนผู้คนต่างพากันประณาม คuมีการคิดไตร่ตรองแบบนี้แสดงว่าเป็นคนที่หัวโบราณ ไม่ชอบการลองหลักการ  เทคโนโลยีใหม่ๆ เพราะรู้สึกว่าเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นไม่สามารถรองรับทดสอบของเวลาได้

สำหรับคนที่เลือกหมายเลข 1 และ 3

คุณคิดว่าตรงไหม? แต่ในความเป็นจริงแล้วหมายเลข 4 ໂง่ที่สุดต่างหาก เพราะพวกเขาเลื่อยตนเองให้ตกจากต้นไม้

ส่วนหมายเลข 2 นั้น

กำลังเลื่อยกิ่งไม้เพื่อให้หมายเลข 1 ตกต้นไม้ ในขณะที่ไม่รู้เลยว่าตนเองกำลังจะตกต้นไม้เช่นกัน เพราะหมายเลข 3 กำลังเลื่อยกิ่งไม้ให้เขาตกต้นไม้เหมือนกัน

สำหรับคนที่เลือกหมายเลข 2 หรือ 4 บอกตนเองหน่อยว่าทำไมถึงเลือกหมายเลขนี้?

แหล่งที่มา: teepr / Liekr

เรียบเรียงโดย item2day.com