3 ปี ที่เปลี่ยนแปลง เกษตรผสมผสๅน ปั้นดินให้กินได้

  525

  3 ปี ที่เปลี่ยนแปลง กับพัฒนาการแห่งความยั่งยืนที่เริ่มก่อเกิดขึ้นทีล่ะนิดทีล่ะน้อย เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ ปั้นดินให้กินได้ ซึ่งไร่แห่งนี้ปลูกเกือบทุกอย่าง สามารถนำมาดำรงชีวิตประจำวันได้สบาย อีกทั้งยังสร้างรายได้ได้อีกด้วย

  วันนี้เราจึงนำภาพสวยๆมาฝาก

  ก่อนทำเป็นเกษตร ก็เป็นที่นาธรรมดา

  เริ่มทำตามแผน

  ขุดครองน้ำ

  1 ปีหลังจากที่ขุด น้ำเริ่มมา

  ปลูกต้นมะพร้าว

  ปลูกต้นกล้วย

  เลี้ยงปลา ได้อีกด้วยจ้า

  ต้นกล้วยสวย

  ปี 62 ทุกอย่างสวยงาม เขียวขจี

  ปี 63 ทุกอย่างเริ่มให้ผลผลิต น้ำเต็มครอง

  ปลูก พืชผักสวนครัว

  เก็บมาทานได้

  สวยงาม ทุกอย่างจ้า

  ลูกสวยมาก

  กล้วยก็ลูกโต

  ทุกอย่าง เก็บผลผลิตได้

  สุดยอดมากเลยจ้าเป็นการทำเกษตรผสม ผสานได้ดีมาก ทุกอย่างสวยงาม และอุดมสมบูรณ์จริงๆ บ้านไร่ภักษ์ภิรมย์ฟาร์มสเตย์ ทุกอย่างเก็บมาดำรงชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งยังสร้างรายได้ ได้อีกด้วย หวังว่าจะเป็น ประโยชน์แก่หลายท่าน ที่อยากจะทำเกษตรแบบพอเพียง

  ขอขอบคุณที่มาจาก: บ้านไร่ ภักษ์ภิรมย์ พอเพียง ฟาร์มสเตย์