18 โรงพยาบาล เปิดให้ตรวจ COVID-19 ฟรี

  5645

  18 โรงพยาบาล เปิดให้ตรวจ COVID-19 ฟรี

  NOSTRA Map แอปพลิเคชันแผนที่นำทาง ได้ปักหมุดโรพยาบาลที่รับตรวจสอบ COVID-19 เฉพาะในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล โดยสถานพยาบาลเหล่านี้จะรับตรวจทั้งประชาชนทั่วไปและสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของแต่ละโรงพยาบาลได้ผ่านแอปพลิเคชัน NOSTRA Map ได้เลยทันที (สำหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจฟรี)

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ‘โควิด-19’ นอสตร้า แมพ ได้จัดทำแผนที่พิเศษแสดงตำแหน่งสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการป่วยรู้สึกตัวร้อน หรือวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป

  มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก และมีประวัติการเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ประกอบอาชีพใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วย ถือว่าเป็น “ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์” ที่สามารถไปขอรับการตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้ ทั้งสิทธิบัตรทอง และสิทธิประกันสังคมได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ แต่หากไม่ได้เป็น “ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์” ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของแต่ละโรงพยาบาลเพิ่มเติมได้ในแอพพลิเคชัน

  18 โรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจCOVID 19 ฟรี(สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์)

  -รพ.จุฬาลงกรณ์

  -รพ.ราชวิถี

  -รพ.รามาธิบดี

  -รพ.วิชัยยุทธ

  -รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์แนชั่นแนล

  -รพ.พญาไท 2

  -รพ. พญาไท 3

  -รพ.แพทย์รังสิต

  -รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์

  -สถาบันบำราศนราดูร

  -รพ.กรุงเทพคริสเตียน

  -รพ.พระราม 9

  -รพ.เปาโลเมโมเรียล

  -รพ.เปาโลเมโมเรียลโชคชัย 4

  -รพ.เปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการ

  -รพ.เปาโลเมโมเรียลรังสิต

  -รพ.เปาโลเมโมเรียลเกษตร

  -รพ.เปาโลเมโมเรียลพระประแดง

  ค่าใช้จ่ายในการตรวจCOVID-19 (สำหรับผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์)

  -รพ.จุฬาลงกรณ์ ราคา 3,000 – 6,000 บาท

  -รพ.ราชวิถี ราคา 3,000 – 6,000 บาท

  -รพ.รามาธิบดี ราคา 5,000 บาทขึ้นไป

  -รพ.วิชัยยุทธ ราคาประมาณ 7,500 บาท

  -รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์แนชั่นแนล ราคา 7,900 – 10,000 บาท

  -รพ.พญาไท 2 ราคาประมาณ 6,100 บาท

  -รพ.พญาไท 3 ราคาประมาณ 6,100 บาท

  -รพ.แพทย์รังสิต ราคาประมาณ 8,000 บาท

  -รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ราคาประมาณ 9,900บาท

  -สถาบันบำราศนราดูร ราคาประมาณ 2,500 บาท

  -รพ.กรุงเทพคริสเตียน ราคา 5,000 – 10,000 บาท

  -รพ.พระราม 9 ราคา 8,000 – 10,000 บาท

  -รพ.เปาโลเมโมเรียล ราคา 5,000 บาทขึ้นไป

  -รพ.เปาโลเมโมเรียลโชคชัย 4 ราคา 5,000 บาทขึ้นไป

  -รพ.เปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการ ราคา 5,000 บาทขึ้นไป

  -รพ.เปาโลเมโมเรียลรังสิต ราคา 5,000 บาทขึ้นไป

  -รพ.เปาโลเมโมเรียลเกษตร ราคา 5,000 บาทขึ้นไป

  -รพ.เปาโลเมโมเรียลพระประแดง ราคา 5,000 บาทขึ้นไป

  แหล่งที่มา : winnews.tv.com