วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ มาดู 10 อาชีพ ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งถ้าหากพูดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ มีคนจบใหม่ตกงานกันเยอะมากจนล้นตลาด แต่จะมีสายงานใดบ้าง ที่ยังเป็นที่ต้องการของตลาดจนขาดไม่ได้จบมาแล้วมีงานทำ

โดยจากกรณีที่ นายวรรณชัย ไพบูลย์บารมี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ แห่งแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ซึ่งถือเป็นบริษัทเกี่ยวกับบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงานที่มีชื่อเสีຍง ออกมาเผยถึงภาพรวมของตลาดแรงงานที่น่าสนใจในบ้านเรา ในปีนี้นั้นการจ้างงานอาจอยู่ในภาวะชะลอตัว และคาดว่าอัตราการว่างงานอาจจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.1-1.2 หรือราว ๆ 4 แสนคนเลยทีเดียว จากจำนวนผู้ใช้แรงงานที่มีอยู่กว่า 38 ล้านคน

และทราบกันหรือไม่คะว่าสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกนั้นเกิดการชะลอตัว สาเหตุหลักมาจากปัญหาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน รวมไปถึงความผันผวนของค่าเงินในแต่ละประเทศ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ส่งผลไปถึงภาคการส่งออกและนำเข้าโดยตรง โดยเฉพาะประเทศที่เป็นฐานการผลิตและเมืองอุสาหกssมแบบบ้านเรานั่นเอง

สำหรับกลุ่มสายงานที่ยังได้รับความนิยมจากนายจ้างและเป็นที่ต้องการของตลาดนั้น จะประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ

– กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ วิศวกร ทนาย

– กลุ่มดิจิทัล ได้แก่ ด้านไอที โปรแกรมเมอร์

– กลุ่มอาชีพอิสระที่หารายได้เสริมจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ยังมีข้อจำกัดในด้านภาษาอยู่มาก การเสริมทักษะในด้านภาษาและแรงงานจึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคน และเพื่อตอบโจทย์และรองรับกลุ่มอุสาหกssมเป้าหมาย เพื่อให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เผยผลการสำรวจอัตราความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันซึ่งมีสัดส่วนความต้องการจัดเป็น 10 อั น ดั บ คือ

1. งานขายและการตลาด 22.65%

2. งานการเงินและบัญชี 12.16%

3. งานวิศวกรและการผลิต 8.62%

4. งานไอที & โปรแกรมเมอร์ 8.11%

5. งานด้านธุรการ 7.15%

6. งานบริการลูกค้า 6.39%

7. งานช่วงระยะสั้นต่าง ๆ 6.28%

8. งาน ร ะ ดั บ ผู้บริหาร 5.63%

9. งานบริหารทรัพຍากรบุคคล 5.02%

10. งานโลจิสติกส์ & ขนส่ง 3.04%

ข้อมูลเหล่านี้นับว่าเป็นข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนวัยทำงาน เพราะนอกจากเราจะได้รู้ความต้องการของตลาดแรงงานแล้ว เราสามารถเลือกได้ว่าควรจะพัฒนาทักษะในด้านสายอาชีพใด หรือศึกษาต่อในด้านไหน เพื่อให้สอดคล้องไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน ลดโอกาสที่จะตกงานได้มากขึ้น

แหล่งที่มา: แมนเพาเวอร์กรุ๊ป / postnoname

เรียบเรียงโดย item2day.com