หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน!! น้ำซาวข้าวยืดอายุ สะตอดอง ได้นานขึ้น

332

การ สะตอดอง เป็นวิธีการถนอมอาหารของชาวสวน ในช่วงที่สะตอออกฝักจะออกพร้อมกันหมด ทำให้ราคาถูก ชาวสวนจึงนิยมที่จะนำสะตอที่ฝักไม่สวย ขายไม่ได้ราคามาทำสะตอดองเพื่อเก็บไว้กินและไว้ขายในช่วงที่ไม่มีสะตอสด

โดย คุณบุญส่ง ศรีจำรัส ชาวสวนหมู่ 11 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการใช้น้ำซาวข้าวยืดอายุสะตอดองไว้ว่า

ชาวสวนจะคัดสะตอที่แก่จัด มาตัดท่อน ท่อนละ 1 คืบ ต้มด้วยน้ำสะอาดประมาณ 15 นาที ทิ้งให้เย็นแล้วบีบเอาเมล็ดออกมา ล้างด้วยน้ำสะอาด บรรจุสะตอลงในโหลแก้ว

เติมเกลือแล้วตามด้วยน้ำซาวข้าวลงไปจนท่วมเมล็ดสะตอ น้ำซาวข้าวจะช่วยให้สะตอมีรสเปรี้ยว เมล็ดแข็ง และสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเป็นปี

เมื่อจะรับประทานก็ตักสะตอดองออกมาแล้วล้างด้วยน้ำเปล่า สามารถรับประทานได้เลย โดยทางภาคใต้นิยมรับประทานสะตอดองกับแกงเผ็ดและขนมจีน

 

แหล่งที่มา : today.line.me