คนไทยสุดเจ๋ง! ตรวจโควิด -19 ทาง น้ำลาย รู้ผลใน 45 นาที

  106

  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เผยความสำเร็จ การ ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ทาง น้ำลาย แทนการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก ด้วยเทคโนโลยี RT-LAMP ทราบผลเร็วกว่า ประหยัดกว่า พร้อมใช้สัปดาห์หน้า

  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยสศาสตร์ พร้อม ศ.ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธารา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  เปิดเผยผลการทดลองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยจากน้ำลายด้วยการใช้เทคโนโลยี RT – LAMP หรือ ไฟเปลี่ยนสี โดยการทดลองเก็บตัวอย่างจากน้ำลาย 200 ตัวอย่าง พบว่ามีเชื้อ 182 ตัวอย่าง ไม่มีเชื้อ 18 ตัวอย่าง

  ซึ่งผลที่ได้ถือว่า รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้ swab ปั่นเก็บตัวอย่างในโพรงจมูก เพราะการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บมีอาการไอจามตามมา เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้น โดยการทดสอบที่ผ่านมายังพบด้วยว่าต่อมน้ำลายมีตัวรับเชื้อไวรัสโควิด-19

  วิธีการตรวจ คือ ให้คนไข้บ้วนน้ำลายใส่กระป๋องเก็บตัวอย่างที่มีน้ำยารักษาคุณภาพเชื้อ เพื่อส่งตรวจในห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อระดับ 2 ใช้เวลาเพียง 45 นาทีก็ทราบผลการตรวจ ที่สำคัญค่าใช้จ่ายถูกกว่าการตรวจแบบเก่าถึง 5 เท่า ที่ผ่านมาในประเทศไทยใช้การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส RT-PCR ซึ่งใช้เวลานานและค่าใช้จ่ายสูง

  โดยคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอโครงการดังกล่าวเพื่อขอรับงบประมาณจากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 12.9 ล้านบาทและมีแผนที่จะเสนอรับงบเพิ่มอีก 20 ล้านบาท สำหรับการพัฒนาชุดตรวจ RT-LAMP หรือ เทคโนโลยีชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยไฟเปลี่ยนสี เพื่อมอบให้แก่รัฐบาล 50,000 ชุด คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานสัปดาห์หน้า

  แหล่งที่มา : thereporters