จงอย่าให้ “โอกาส” ใครเกิน 2 ครั้ง เพราะมัน “เสียเวลา”

806

เมื่อพูดถึง ” โอกาส “ มันก็เหมือนอากาศ สำคัญมากก็จริง

คนเห็นค่าเท่านั้u จึงจะเห็นว่าโอกาสนั้นสำคัญ

บางคนเขาผิดแค่ไหน ก็ยังให้โอกาส

สุดท้ายเขาก็ไม่เห็นคุณค่า

เราก็กลายเป็นของตๅย สุดท้ายก็ให้อภัยอยู่ดี

ฉะนั้น อย่าไปโทษเขาว่าไม่เห็นค่า

ตัวเราเองต่างหาก วันนี้เห็นค่าในตัวเองหรือยัง

คนที่เขาเห็นค่าเราจริง ๆ เขาจะไม่ยอม

ทำความผิดนั้นซ้ำ ๆ เพราะมันทำให้

คนรักไร้ซึ่งความสุข คนที่เห็นค่าเราจริง

เขาต้องเห็นความสำคัญ ในโอกาส

ว่าความผิดนั้น จะไม่กระทำให้มันเกิดขึ้นอีก

คุยให้จบมันเจ็บแบบเด็ดขาด

ดีกว่าคุยไม่ขาดไม่จบแล้วโคตรเจ็บ

ไม่ต้องไปโทษเขา โทษใจเราไม่เข้มแข็งพอ

กลัวการอยู่คนเดียว

กลัวต้องเลี้ยงลูกคนเดียว

กลัวไม่มีใคร กลัวสังคมจะว่าเอา

แล้วตอนนี้ที่ยังมีเขา

ความรู้สึกต่างกันไหมกับการอยู่เพีຍงคนเดียว

ถามใจตัวเองดู ถ้ามีสุขก็อยู่ไป

ถ้าไม่ไหวก็จงเดินออกมา

เราเกิดมาคนเดียว เติบโตคนเดียว

ทำไมตอนนี้จะอยู่คนเดียวไม่ได้

แค่ไม่ชินสักพักเดี๋ยวมันก็ชิน

มีแล้วไม่ดีสู้ไม่มีมันดีกว่า

เดินออกมาเพื่อสร้างคุณค่าในตัวเอง

ดีกว่ายอมเป็นของตๅยที่ยังหายใจ

สำหรับใครที่ไร้ซึ่งราคา

แหล่งที่มา: pankanan

เรียบเรียงโดย item2day.com