ครมไฟเขียว! ให้ประชาชน ใช้ ไฟฟ้าฟรี 90หน่วย ตั้งแต่ เมษายนถึงมิถุนายน 2563

  400

  ครมไฟเขียว! ให้ประชาชน ใช้ ไฟฟ้าฟรี 90หน่วย ตั้งแต่ เมษายนถึงมิถุนายน 2563

  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าครม. มีมติเห็นชอบช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด- 19

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอกำหนดนโยบายมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้ามหานครและประเภทที่ 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากเดิม 50 หน่วยต่อเดือนเป็น 90 หน่วยต่อเดือน

  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจไทยในหลายภาคส่วนทั้งภาค อุตสาหกรรมธุรกิจและครัวเรือน คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากย้ายกลับถิ่นฐานภูมิลำเนา รวมถึงการทำงานในที่พักอาศัย ทำให้การไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย เพิ่มมากขึ้น

  โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าที่เคยได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีจำนวน 50 หน่วยโดยไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้า จะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวเป็นผลให้มีภาระต้องชำระค่าไฟฟ้าซึ่งในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระ ค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวได้

  โดยมาตรการการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า โดยได้จัดสรรงบประมาณ 9,375 ล้านบาท ได้แก่

  1.ค่าไฟฟ้าฟรีระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.63) ซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์รวม 3,029 ล้านบาท (กฟน. 74 ล้านบาท กฟภ. 2,955 ล้านบาท) จำนวน 6.435 ล้านราย (กฟน. 205,272 ราย กฟภ. 6.23 ล้านราย)

  2.ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.63) มีประชาชนได้รับประโยชน์รวม 6,346 ล้านบาท (กฟน. 301 ล้านบาท กฟภ. 6,045 ล้านบาท) จำนวน 4.265 ล้านราย (กฟน. 165,567 ราย กฟภ. 4.1 ล้านราย)

  แหล่งที่มา : ไทบ้าน