โบราณว่าไว้ หญิงชายใดที่ นอกใจ แฟน ชีวิตจะตกต่ำ ไม่มีทางเจริญ

39378

หลายคนน่าจะเคยได้ยินกันว่าถ้าผิด ศีลข้อ 3 ที่ว่าด้วยเรื่องการห้ามประพฤติผิดในกาม หรือ “กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ” จะต้องตกนຮก โบราณว่าไว้ หญิงชายใดที่ นอกใจ แฟนชีวิตจะตกต่ำ ไม่มีทางเจริญโดยชดใช้กรรมด้วยการปีนต้นงิ้วที่มีหนามเป็นเหล็กแหลมพุ่งออกมาทิ่มแทงตัว

มีอีกาปากเหล็กคอยไล่จิกจากด้านบน และมีสุนัขตัวใหญ่ไล่กัดจากด้านล่าง ซึ่งเป็นโทษทัณฑ์ที่เกิดจากการผิดผัว ผิดเมีย เป็นกิ๊ก เป็นมือที่สามนั่นเอง

ยากที่จะหาคนรักจริง หญิงชายใดที่แอบเล่นชู้ ผลกรรมที่ก่อจะส่งผลให้เจอแต่คนที่ไม่รักจริง

เพราะชู้รักจะคิดว่า คุณยังไม่จริงใจกับคนรักแล้วชู้รักจะไม่จริงใจกับคุณเช่นกัน คือผลกรรมจากการกระทำ

ลูกหลานไม่เชื่อฟัง ธรรมดาที่ลูกหลานทราบว่าคุณแอบปันใจให้คนอื่น

จะเสื่อมศรัทธาเรื่องความน่าไว้วางใจ ไฉนเลยเรื่องการสั่งสอนลูกหลานให้เชื่อฟังคงไม่มีผล

โรคภัยมาเยือน คนโบราณว่าคนที่มากรักแอบคบชู้ จะต้องติดเชื้อทางเพศสัมพันธุ์

คงเพราะสมัยก่อนการป้องกันตัวจากการมีเพศสัมพันธุ์กับชู้รักยังไม่ค่อยดี

การงานไม่รุ่งเรือง สำหรับคนที่รับราชการแอบคบชู้จะขาดความไว้วางใจจากเจ้านาย

และลูกน้องไม่ศรัทธาสมัยก่อนมีกฎลงโทษหญิงชายที่รับราชการแอบคบชู้จะผิดวินัยร้ายแรงแรง สมัยก่อนนางในแอบคบชู้จะโดนลงโทษให้ฝีพายชำเรา

คนที่ประกอบอาชีพอื่นจะโดนครหานินทาจากคนรอบข้าง โดนรังเกียจจากสังคม ส่งผลเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ยศฐาบรรดาศักดิ์ไม่ยอมรับจากผู้คนที่พบเจอ

ผลกรรมในภพภูมิต่อไป คติความเชื่อคนโบราณว่าหญิงชายใดที่แอบไปคบชู้กับคู่คนอื่น จะส่งผลให้ชาติต่อไปจะปกติผิดเพศ ผู้ชายจะมีใจหญิง

ส่วนผู้หญิงจะมีใจชาย อย่างที่คนรุ่นใหม่เรียกว่ากระเทยและผลกรรมจะส่งผลเรื่องความโสดไร้คู่เชยชม

คนโบราณที่สั่งสอนอะไรบางอย่างกับลูกหลานตนเอง บางเรื่องมีเหตุมีผลกัน อย่างการคบชู้ผลกรรมตามทันไม่ต้องรอภพภูมิต่อไปคือขาดคนรักจริง มีแต่รักที่ลอง ลูกหลานและบริวารขาดความศรัทธา เจ้านายผู้ใหญ่ไม่ชอบ

จัดว่าคือบุคคลที่ไม่ควรคบหานำมาใช้งานเพราะคิดไม่ซื่อ ยังส่งผลเรื่องໂรคภัยที่ติดต่อทางเพศศสัมพันธุ์ ท้ายสุดต้องมาชดใช้กรรมเป็นจิตใจไม่ปกติผิดเพศ อย่างที่พบเจออยู่

 

แหล่งที่มา : thatlikegood.com