แรงงาน ไทยผิดกฎหมาย ถึงไทยแล้ว หลังกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้กดดันให้กลับ

  2617

  เมื่อเวลา 21.34 น.วันที่ 14 เม.ย.63 ที่ผ่านมา ที่อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กลุ่ม แรงงาน ไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ที่ถูกกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ผลักดันให้กลับประเทศไทย โดยสายการบินเจจูแอร์ เที่ยวบินที่ 7C-2201 จำนวน 135 คน ได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้กำกับดูแลมาส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ทางการไทย

  จากนั้นเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเจ้าหน้าที่ด้านควบคุม COVID ได้ทำการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ คนไทยกลับบ้านทั้ง 135 คน ก่อนที่เจ้าหน้าที่ทหารจากกองบัญชาการกองทัพไทย เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย ดูแลอำนวยความสะดวกนำส่งชึ้นรถไปกักตัวเฝ้าระวังอาการ COVID ที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท เพื่อกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

  หลังจากที่มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจอุณหภูมิและคัดแยกของกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายแล้ว เจ้าหน้าที่ทหารได้ทำการพาตัวกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ไปยังที่พักกักตัวที่รัฐบาลได้เตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ทีรับผิดชอบคอยเฝ้าระวังอาการ COVID ของกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ต่อไปเพื่อกักตัว 14 วัน

  แต่ไม่ว่าอย่างไร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องให้การดูแลและตรวจวัดอุณหภูมิอย่างเป็นระยะ และควบคุมไม่ให้กลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ออกนอกพื้นที่ที่รัฐบาลได้กำหนดไว้

  ขอบคุณ กระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  แหล่งที่มา : siamnews.com