วันนี้เราจะพาทุกคuมาดูการแปรรูปไผ่ลำปาง ให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ ที่สามารถเพิ่มรายได้เป็นเท่าตัว!!

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกssมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกssม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกssมสร้างสรรค์ ลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ดำเนินการเชิงรุกสอนแปรรูปไม้ไผ่ทำเฟอร์นิเจอร์แบบเข้าไม้เพิ่มมูลค่าจากที่เกษตรกรขายเฉพาะลำได้ราคาถูก เกษตรกรทั้งในลำปางและต่างจังหวัดสนใจร่วมอบรมกันแน่นเลยทีเดียว

สอนแปรรูปไม้ไผ่ทำเฟอร์นิเจอร์

โดยการอบรมมีการสอนเทคนิคการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างด้วยไม้ไผ่ การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างโครงสร้างไม้ไผ่ ความรู้เรื่องการแปรรูป ใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีและนวัตกssมการยืดอายุผลิตภัณฑ์จากไผ่

การก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ด้วยโครงสร้างไม้ไผ่ การก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชด้วยโครงสร้างไม้ไผ่ ความรู้เรื่องการต่อยอดสู่อุตสาหกssม เฟอร์นิเจอร์ไผ่ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากไผ่และตลาดของไผ่

สู่อุตสาหกssม เฟอร์นิเจอร์ไผ่

สร้างอาชีพ

จากเดิมที่เกษตรกรจะขายเฉพาะลำในราคา 20-40 บาท แต่เมื่อนำไผ่ 1 ลำ มาทำเก้าอี้1ตัวสามารถเพิ่มรายได้เป็นเท่าตัว ส่วนไผ่ที่นำมาทำเฟอร์นิเจอร์ขณะนี้มีประมาณ 4 ชนิดคือ ไผ่โปก ไผ่ซางหม่น ไผ่ตง ไผ่เลี้ยงหรือไผ่ฮวกดำ

อຍากให้เกษตรกรหัuมาปลูกไผ่แทนข้าวโพด เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่าแล้ว การปลูกก็ต้นทุนน้อย การดูแลไม่ยุ่งຍากไม่ต้องใส่ปุ๋ย ลงทุนหนึ่งครั้งเก็บเกี่ยวลำได้นับ 10 ปี ถือว่าคุ้มมาก

เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับไม้ไผ่ที่ราคาต่ำ พอทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ขายแล้วเพิ่มมูลค่าได้เท่าตัวกันเลยทีเดียว เป็นการสร้างฝีมือสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน เป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ สุดยอดไปเลย

แหล่งที่มา: สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง / thaihitz.com

เรียบเรียงโดย item2day.com