สาวแบ่งปัน วิธีลงทะเบียน ประกันสังคม ยื่นเรื่องพักงาน เหตุสุดวิสัย เพื่อรับเงิน 50% ของค่าจ้าง

1108

จากสถานการณ์การแพร่ระบาในขณะนี้ ได้ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันเป็นอย่างมาก หลายธุรกิจต้องยุติการทำงาน หรือปิดกิจการลง ทำให้มีคนตกงานเป็นจำนวนมาก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Pinjuta Nimnulanan ได้โพสต์ข้อความระบุว่า.. ประกันสังคม ยื่นเรื่องพักงานเหตุสุดวิสัยโควิด19 ของเราโดนพักงาน 22 วัน ตามข่าวที่ลงนะคะ ใครจะมายื่นด้วยตัวเอง เตรียมเอกสาร ดังนี้นะ

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ 1 ฉบับ

3. เอกสารที่แสดงว่าให้หยุดงาน เช่น เอกสารแจ้งปิดห้าง

4. ปากกา (เพื่อความสะดวกรวดเร็วเอามาค่ะ)

– มากรอกเอกสาร ”แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม”

– กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อที่ 1 ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร

– กรอกข้อมูล ข้อที่ 2 ยื่นคำขอฐานะ ติ๊กช่อง “ผู้ประกันตน”

ติ๊กช่องเพิ่ม “เนื่องจากเหตุสุดวิสัย”

– ข้ามไปข้อที่ 5 เลยค่ะ ติ๊กช่อง “อื่น ๆ ระบุ” แล้วเขียนว่า “เหตุสุดวิสัยโควิด 19”

– ลงชื่อผู้ยื่นคำขอ

– กรอกเสร็จกดบัตรคิวเลยค่ะ

– แล้วยื่นส่งเอกสาร

กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน จากเหตุสุดวิสัยโดยจะให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ (ไวรัสโควิด-19) รวมทั้งภัยอื่น ๆ ทั้งจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น และมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป

โดยท่านที่ประกันตนที่ตกงานหรือไม่ได้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน ด้านภาครัฐ หากที่ทำงานของท่านสั่งให้หยุดงานหรือหยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

-เพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะ คนเริ่มมากันเยอะแล้ว

-กี่วันได้เงินทดแทน??? “พนักงานยังตอบไม่ได้ค่ะ”

-แนะนำโทรติดต่อตามผลเป็นประจำ รออัพเดตอยู่เรื่อย ๆ นะคะ

-ทุกคน ใส่แมสมากันด้วยนะ ทำเรื่องเสร็จรีบกลับบ้านกันนะ

ต้องขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากผู้ใช้เฟซบุ๊ก Pinjuta Nimnulanan นะคะ สำหรับใครที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้สามารถไปขึ้นทะเบียนกันได้เลยค่ะ

แหล่งที่มา : bitcoretech.com