หมอช้าง แนะบทสวดสรงน้ำพระปีใหม่ เสริมดวง มงคลชีวิต

127

สำหรับพิธีสรงน้ำพระในบ้าน เป็นพิธีกรรมที่เราควรทำ เพื่อเสริมสิริมงคล ทั้งนี้การสรงน้ำพระจะมีขั้นตอนการทำความสะอาดองค์พระพุทธรูป หิ้งพระ และเปลี่ยนผ้าขาวรองพระ หากใครยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง และขั้นตอนที่ถูกต้องเป็นแบบไหน เรามาทำไปพร้อม ๆ กันเลยดีกว่า

ขั้นตอนการทำความสะอาด และเตรียมสรงน้ำพระ

1. นำผ้าเช็ดหน้าใหม่ หรือฟองน้ำใหม่ มาเช็ดทำความสะอาดองค์พระ หากเป็นกรอบรูปพระ ให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำบิดหมาด ๆ เช็ดทำความสะอาดให้ทั่ว

2. หากเป็นพระเครื่อง ควรจัดเก็บใส่กล่องไว้ให้เป็นระเบียบ

3. เมื่อทำความสะอาดองค์พระพุทธรูป และองค์พระต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้อัญเชิญไว้ที่โต๊ะอื่น ๆ ก่อน ประดับโต๊ะด้วยดอกไม้หรือกลีบดอกไม้โรยสวยงาม

4. เตรียมดอกไม้หอม พวงมาลัย น้ำอบ ขันเงินสำหรับใส่น้ำ

5. จากนั้นทำความสะอาดโต๊ะหมู่บูชา

6. เตรียมน้ำโรยดอกไม้ และใส่น้ำอบลงในขันเงิน จากนั้นเริ่มสรงน้ำพระกันทั้งครอบครัว

คำกล่าวขอขมา

การขอขมาก่อนทำความสะอาดหิ้งพระ

เพื่อไม่ให้เกิดเป็นโทษภัย

เริ่มจาก ตั้งนะโม 3 จบ

และกล่าวคำขอขมาดังนี้

ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

คำแปล

กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3

ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัย

ด้วยความตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี

ขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโnษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด

จากนั้นจึงค่อยอัญเชิญพระพุทธรูปไปตั้งสรงน้ำ ณ ที่กำหนดต่อไป

บทสวดอธิษฐานก่อนสรงน้ำพระ

น้ำที่ใช้สรงพระพุทธรูป ควรเป็นน้ำสะอาด บริสุทธิ์ สามารถดื่มกินได้

โดยจะผสมเครื่องปรุง เช่น ผงขมิ้น แป้ง น้ำอบไทย และกลีบดอกไม้ เป็นต้น

เมื่อถึงเวลาสรงน้ำพระ

ให้เริ่มตั้งนะโม 3 จบ

แล้วกล่าวคำอธิษฐานว่า

อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัทวะโท

นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง

คำแปล

เดชะ ข้าสรงน้ำ พระชุ่มฉ่ำตลอดกาล

ทุกข์โศก โรคภัยพาล อันตรธาน เป็นสุขเทอญ

 

แหล่งที่มา : kiddpan.com