เเนะนำ 6 เส้นทาง เดินทางกลับบ้านปีใหม่ 2563 เเบบหมดปัญหารถติด

430

เมื่อไม่นานมานี้ “นายปฐม เฉลยวาเรศ” รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ทช เปิดเผยเส้นทางเลี่ยงรถติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2563 นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางจำนวนมาก อาจทำให้การจราจรบนถนนคับคั่ง กรมทางหลวงชนบทจึงแนะนำทางเลี่ยง 6 เส้นทางให้แก่ประชาชน ประกอบด้วย

1. เส้นทางเลี่ยงการจราจร จังหวัดสระบุรี เส้นทางเลี่ยงถนนทางหลวงหมายเลข 1

เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 1 กม ที่ 80+000 จุดที่ 1 ใช้เส้นทางคู่ขนานไปบรรจบถนนทางหลวงหมายเลข 3226 กม ที่ 83+800 จุดที่ 2 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 1.500 กม บรรจบกับถนนทางหลวงชนบทสาย สบ 4051

จุดที่ 3 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 3.000 กม บรรจบกับถนนทางหลวงชนบทสาย สบ 3021 จุดที่ 4 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 19.000 กม วิ่งตรงผ่านไฟแดงจุดที่ 5 และ 6 เพื่อบรรจบกับถนนทางหลวงหมายเลข 362 กม ที่ 3+290 จุดที่ 7 แล้วเลี้ยวซ้ายมุ่งสู่จ.ลพบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป

2. เส้นทางเลี่ยงการจราจร จังหวัดราชบุรี ไป จังหวัดเพชรบุรี เส้นทางเลี่ยงถนนทางหลวงหมายเลข 4

เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 4 กม ที่ 97+350 จุดที่ 1 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 0.950 กม จนถึง กม ที่ 98+300 จุดที่ 3 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย รบ 1010

เดินทางต่อไปผ่านสะพานแม่น้ำแม่กลอง จุดที่ 4 5 และ 6 เป็นระยะทาง 9.950 กม เพื่อบรรจบกับถนนทางหลวงหมายเลข 4 กม ที่ 106+200 จุดที่ 7 แล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อมุ่งสู่จังหวัด เพชรบุรี ต่อไป

3. เส้นทางเลี่ยงการจราจรจาก จังหวัดกาญจนบุรี ไป จังหวัดราชบุรี เส้นทางเลี่ยงถนนทางหลวงหมายเลข 4 และ 323

เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 3209 กม ที่ 62+390 จุดที่ 1 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย กจ 4004 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 80.000 กม จนถึง กม ที่ 80+000 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 3208 กม ที่ 4+200 จุดที่ 2 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 4.200 กม เพื่อเข้าสู่จังหวัดราชบุรี จุดที่ 3

เส้นทางเลี่ยงการจราจรจาก จังหวัดกาญจนบุรี ไป จังหวัดเพชรบุรี เริ่มจากถนนทางหลวงชนบทสาย กจ 4004 จุดที่ 2 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 47.700 กม

จนถึง กม ที่ 127+700 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 3349 กม ที่ 3+560 จุดที่ 4 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 3.560 กม เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 4 กม ที่ 148+365 จุดที่ 5 เพื่อมุ่งสู่จังหวัดเพชรบุรี

4. เส้นทางเลี่ยงการจราจร จังหวัดนครราชสีมา เส้นทางเลี่ยงถนนทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ

เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 2 กม ที่ 102+135 จุดที่1 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 201 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 41.000 กม จนถึง กม ที่ 41+000 จุดที่ 2 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 2148 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 3.400 กม จนถึง กม ที่ 3+400

จุดที่ 3 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย นม 4008 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 23.100 กม บรรจบกับถนนทางหลวงหมายเลข 2369 จุดที่ 4 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 30.800 กม จนถึง กม ที่ 30+800 จุดที่5 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 2246

เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 65.500 กม บรรจบกับถนนทางหลวงหมายเลข 2 กม ที่ 257+650 จุดที่ 6 เลี้ยวซ้ายเพื่อเดินทางมุ่งสู่จังหวัดขอนแก่น

5. เส้นทางเลี่ยงการจราจร ถนนกัลปพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ และถนนนครอินทร์

เส้นทางเลี่ยงถนนทางหลวงหมายเลข 9 เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 9 กม ที่ 20+600 จุดที่ 1 เลี้ยวขวาเข้าถนนทางหลวงชนบทสาย กท.1001 (ถนนกัลปพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 7.650 กม จนถึง กม ที่ 4+000 จุดที่ 2 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.3021 ถนนราชพฤกษ์

เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 9.500 กม จนถึง กม ที่ 16+500 จุดที่ 3 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.1020 ถนนนครอินทร์ กม ที่ 7+600 เดินทางต่อไป เป็นระยะทาง 8.000 กม จุดที่ 6 บรรจบกับถนนทางหลวงหมายเลข 306 เพื่อเดินทางเข้าสู่ถนนติวานนท์ ต่อไป

เส้นทางเลี่ยงการจราจร ถนนกัลปพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์และถนนชัยพฤกษ์ เส้นทางเลี่ยงถนนทางหลวงหมายเลข 9 และ 306 เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 9 กม ที่ 20+600 จุดที่ 1 เลี้ยวขวาเข้าถนนทางหลวงชนบทสาย กท.1001 ถนนกัลปพฤกษ์ เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 7.650 กม

จนถึง กม ที่ 4+650 จุดที่ 2 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย นบ 3021 ถนนราชพฤกษ์ เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 18.000 กม จนถึง กม ที่ 28+000 จุดที่ 4 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.3030 ถนนชัยพฤกษ์ เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 7.000 กม จุดที่ 7 บรรจบกับถนนทางหลวงหมายเลข 304 เพื่อเดินทางเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ ต่อไป

เส้นทางเลี่ยงการจราจร ถนนกัลปพฤกษ์และถนนราชพฤกษ์ เส้นทางเลี่ยงถนนทางหลวงหมายเลข 9 และ 345 เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 9 กม ที่ 20+600 จุดที่ 1 เลี้ยวขวาเข้าถนนทางหลวงชนบทสาย กท 1001 ถนนกัลปพฤกษ์ เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 7.650 กม

จนถึง กม ที่ 4+650 จุดที่ 2 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.3021 ถนนราชพฤกษ์ เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 37.000 กม บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 346 กม ที่ 14+120 จุดที่ 5 เลี้ยวขวาเพื่อเดินทางเข้าสู่จ.ปทุมธานี ต่อไป

6. เส้นทางเลี่ยงการจราจรจาก จังหวัดสมุทรสงคราม ไป จังหวัดเพชรบุรี เส้นทางเลี่ยงถนนทางหลวงหมายเลข 4

เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 35 กม ที่ 73+070 จุดที่ 1 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน ทางหลวงชนบทสาย สส 2021 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 23.700 กม จนถึง กม ที่ 23+700 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 3176 จุดที่ 2 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 12.600 กม เพื่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรี จุดที่ 3

เส้นทางเลี่ยงการจราจรจาก จังหวัดเพชรบุรี ไป อำเภอชะอำ เริ่มจากถนนทางหลวงชนบทสาย สส 2021จุดที่ 2 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 36.300 กม

จนถึง กม ที่ 60+000 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 3187 จุดที่ 4 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 18.500 กม เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 4 กม ที่ 169+070 จุดที่ 5 เพื่อมุ่งสู่อำเภอชะอำ

แหล่งที่มา: กระทรวงคมนาคม / mumkhao

เรียบเรียงโดย item2day.com