รู้หรือยัง? วันเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน เมษายน

  9679

  รู้หรือยัง? วันเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน เมษายน

  สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และได้รับบัตรคนจนมาอยู่ในมือ แต่ยังไม่ทราบว่าเงินช่วยเหลือของเดือนเมษายน 2563 มีอะไรบ้าง และวันไหนที่จะได้รับเงินในบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เราจึงสรุปรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะได้รับ เรียงตามวันที่ประจำเดือนเมษายน 2563 มาให้รับทราบ

  -เงินเข้าวันที่ 1 เมษายน 2563

  -วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน

  -ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

  -วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท/3 เดือน

  -ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

  -ใช้สำหรับเป็นส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องรูดบัตร EDCโดยเงินจะเข้าบัตรทุก 3 เดือน แต่หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน 3 เดือนจะถูกตัดยอดเงิน

  -ค่ารถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น

  -ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket

  -ค่าโดยสารรถ บขส 500 บาทต่อเดือน

  -ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

  -ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  -เงินคืนภาษี VAT 5%

  สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 กย 2563 รัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้

  ผู้มีสิทธิ์รับเงินเป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้บัตรจ่ายเงินซื้อของในเดือนมีนาคม 2563 จึงจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตร ตามยอดใช้จ่าย เช่น

  ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 5 บาท

  ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน200 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 10 บาท

  ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 25 บาท

  ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 50 บาท

  ทั้งนี้ ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาท/เดือน

  เงินเข้าวันที่ 18 เมษายน 2563

  ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

  ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

  ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

  ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

  เป็นการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปา โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

  ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ตั้งแต่เดือน เมย-กย 2563 โดยจะจ่ายให้ผู้ถือบัตรคนจนที่มีรายได้น้อย ในอัตราดังนี้

  ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือฯ เดือนละ 100 บาท

  ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30001-100000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือฯ เดือนละ 50 บาท

  ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบวันที่เงินจะโอนเข้าบัตรคนจนอีกครั้ง

  อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกำหนดวันที่เงินเข้าบัญชีแน่นอน แต่เนื่องจากผู้มีสิทธิ์มีจำนวนมาก ทำให้ต้องทยอยจ่ายเงินเข้าบัตร ผู้ถือบัตรคนจนบางรายจึงอาจจะได้รับเงินหลังจากวันที่ระบุไว้ ทั้งนี้ หากใครอยากทราบว่า ปัจจุบันตนเองยังมีสิทธิสวัสดิการอะไรอยู่บ้างสามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคมได้ที่ govwelfare โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วกดปุ่มตรวจสอบ

  มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19

  นอกจากนี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า และเงินประกันการใช้ประปา ตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ของรัฐบาล โดยหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางการไฟฟ้าและการประปา จะเริ่มทยอยจ่ายเงินคืนให้ในเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป

  รวมถึงผู้ที่เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 คนละ 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวม 15000 บาท แม้จะมีบัตรคนจน แต่หากได้รับผลกระทบและเข้าเกณฑ์ ก็สามารถรับความช่วยเหลือเช่นกัน โดยหลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com และได้รับการตรวจสอบสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ จะได้รับเงินเข้าบัญชีจำนวน 5000 บาท ภายใน 7 วัน

  และยังได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการช่วยเหลือด้านการผ่อนชำระหนี้ต่าง ๆ รวมถึงเงินกู้ฉุกเฉิน ดอกเบี้ยถูก จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือคนรายรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อีกด้วย

  แหล่งที่มา : siamnews.com