อานิสงส์ของผู้ที่ทำ โรงทาน ถือว่าร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับพระสงฆ์องค์เจ้า

670

คำว่า โรงทาน หมายถึงการทำบุญบริจาคอาหาร สิ่งของให้คน โดยไม่หวังผลตอบแทน  การทำโรงทานแจกอาหารจะได้บุญกุศลมากแม้แต่เทวดาก็ชื่นชมยินดีและถือว่าร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับพระองค์เจ้า จะส่งผลให้จิตใจบริสุทธิ์สะอาดเพราะการเป็นผู้ให้ที่ดี

เพื่อจะเลี้ยงคนยากคนยากไร้ คนรวยไม่มีโอกาสกิน เป็นการเลี้ยงเಬียงวรรณะเดียว เป็นการสร้างบารมีด้วยตัวเอง ซึ่งเกิดมาชาติใดก็จะไม่อดไม่อยาก

ในสมัยปัจจุบันการตั้งโรงทานในวัดเนื่องในโอกาสต่างๆนั้นจุดประสงค์ก็คือต้องการแบ่งเบาภาระ เรื่องอาหารของทางวัดเพราะหากไม่มีโรงทาน ทางวัดก็ต้อง สิ้นเปลืองเงินทองจัดหาอาหารมาเลี้ยงคนที่มาที่วัดยิ่งโดยเฉಬาะช่วงที่มีงานใหญ่ๆโต ๆ คนมางานกันเยอะถ้าไม่มีโรงทานภาระหนักก็จะตกอยู่กับทางวัดซึ่งการตั้งโรงทานในวัดนั้น

เป็นการเปิดกว้างให้คนทุกชั้นทุกวรรณะไม่ว่าจะยากดีมีจนก็มีสิทธิมารับประทานอาหารได้อีกนัยหนึ่งการตั้งโรงทานในวัด เท่ากับเป็นการร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับพระสงฆ์องค์เจ้าด้วย เป็นการพึ่งบารมีของท่าน เป็นการร่วมสร้างบารมีกับท่าน เมื่อคนกินอาหารอร่อย เค้าก็จะโมทนากับเจ้าของโรงทาน โมทนากับหลวงปู่หลวงตาว่า

ดูซิ เพราะบารมีท่าน ถึงมีโรงทานเยอะแยะมากมายอย่างนี้ ไม่ได้อดไม่ได้อยากเลยพวกเรา อีกทั้งเทวดาก็โมทนาสาธุการกับเจ้าของโรงทานด้วย บางครั้งอาหารที่เรามาตั้งโรงทานเราก็แบ่งส่วนหนึ่งไปถวายเพลไปเลี้ยงพระซึ่งก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรว่าอาหารที่เราตั้งโรงทาน

จะต้องเลี้ยงคนที่มาที่วัด จะนำไปเลี้ยงพระไม่ได้เಬราะฉะนั้นหากมองในภาพรวมแล้ว การตั้งโรงทานในวัดนั้น ไม่ได้จำกัดเฉಬะคนยากไร้ ไม่ได้จำกัดเฉಬาะลูกศิษย์วัด ใครจะเดินเข้ามากินก็ได้ที่สำคัญเป็นการร่วมทำบุญ

กับทางวัดด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้การตั้งโรงทานในวัดจึงได้อานิสงส์มากกว่าตั้งโรงทานเพื่อเลี้ยงคนยากไร้  เಬียงอย่างเดียว

อานิสงส์การตั้งโรงทาน เเจกอาหาร

อานิสงส์ที่ได้รับ คือ เป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีสติดี เมื่อละโลกนี้ไปแล้วจะเกิดในเทวโลกแวดล้อมด้วนเหล่าบริวารคอยบำรุงบำเรออยู่ตลอดกาลจะได้เสวยสมบติเป็นทิพย์ครั้นเมื่อจุติจากเทวโลกแล้วมาปฏิสนธิในมนุษยโลกจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครอบครองทวีปทั้ง 4 คือ ชมพูทวีปอุตตกุรุทวีป อมรโคยานทวีป และปุพพวิเทหทวีป

 

มีรัตนะทั้ง 7 (สัญลักษณ์ของจักรพรรดิราช) คือ จักรแก้ว นางแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้วช้างแก้ว ม้าแก้ว และมณีแก้วแม้ในอนาคตชาติก็จะได้เกิดอยู่แต่ในสุคติ ภูมิเป็นมนุษย์บ้าง เทวดาบ้าง และเป็นที่เคารพบูชาของมหาชน

แม้เหล่าเทวดาก็ชื่นชมยินดียกย่องสรรเสริญ มีรูปกายงดงามสมส่วนเป็นสง่าน่าเกรงขาม มียศมากอำนาจมากมีจิตตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านไม่มีความสะดุ้งหวั่นไหวและจะได้บรรลุคุณวิเศษทั้งปวง

 

แหล่งที่มา : banhaobetta.com