กู้ง่ายผ่อนสบาย!! ออมสิน ให้กู้วงเงิน 5 หมื่นบาท ไม่ต้องมีคนค้ำ

  304

  ออมสิน เปิดให้กู้รอบที่ 2 สำหรับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก รายละ 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้ เรียกได้ว่ากู้ง่ายผ่อนสบาย

  ก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสินได้เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อดังกล่าวไปแล้ว ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน แต่เนื่องจากมีผู้แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อจำนวนมากเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาท

  ออมสินจึงชะลอเปิดลงทะเบียนไว้ก่อน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ แต่หลังจากพิจารณาแล้วพบว่ามีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ ทำให้ธนาคารมีวงเงินเหลืออยู่ ออมสินจึงได้เปิดลงทะเบียนให้ประชาชนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่ออีกครั้ง

  นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นสินเชื่อที่ใช้เงินของธนาคารออกมาปล่อยกู้ให้กับประชาชนเอง ฉะนั้น การอนุมัติสินเชื่อก็ต้องมีการวิเคราะห์ ว่าสถานะลูกหนี้เป็นอย่างไร แน่นอนว่าก็ยังมีผู้ขอสินเชื่ออีกจำนวนพอสมควร

  ที่วิเคราะห์สถานะแล้วไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งสาเหตุมาจาก ทั้งไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของธนาคาร และไม่ผ่านเครดิตบูโร หมายความว่าผู้กู้ส่วนนี้มีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจจะมีหนี้บัตรเครดิตจำนวนมาก แล้วเงินเดือนน้อย ก็อาจจะไม่ผ่านการอนุมติได้

  สินเชื่อฉุกเฉิน ที่ธนาคารออมสินให้ผู้มีอาชีพอิสระสามารถขอสินเชื่อได้สูงสุด 10,000 บาท วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน

  ขณะนี้ธนาคารอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 1.6 ล้านราย และส่วนที่เหลือธนาคารก็อยู่ระหว่างการเร่งอนุมัติสินเชื่อให้กับประชาชนอยู่ ขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งว่า ล่าสุดธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อฉุกเฉิน ไปแล้ว 700,000 ราย

  ทั้งนี้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นการปรับปรุงเงื่อนไขมาจากสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ให้ครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม ผ่านการจัดสรรวงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท จากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ 1.8 หมื่นล้านบาท

  แหล่งที่มา : khaosod.co.th

  เรียบเรียงโดย : item2day.com