อย่าคบกับ ผู้ชาย ที่เขาไม่คิดแม้จะพยายามทำอะไรเพื่อคุณเลย

338

อย่าคบกับ ผู้ชาย ที่ไม่พยายาม เพื่อคุณเลย ที่คิดเพียงจะมี ความสัมพันธ์ที่พิเศษกับคุณ ผู้ชายที่จะมาเจอคุณแค่ตอนที่เขาว่าง แค่คุณต้องเป็นฝ่าย พยายามว่าง มาหาเขา ผู้ชายที่จะเป็นแบบที่เขา ไม่แคร์ความรู้สึกของคุณ และคุณต้องเป็นฝ่าย พยายามยอมรับเขาผู้ชายที่จะไม่โทร หรือส่งข้อความหาคุณ

นอกจากไม่มีอะไรทำ และคุณต้องเป็นฝ่าย “ติดต่อ” เขา ผู้ชายที่จะไม่พูดจริงจัง ถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขา และคุณต้องเป็นฝ่าย “พยายามบีบคั้น” เขา อย่าเดทกับผู้ชายที่ไม่ “พยายาม” อะไรเลย ที่จะทำให้คุณ “ประทับใจ” เพราะนั่นคือสัญญาณที่บอกว่า คุณไม่ได้ “พิเศษ” หรือแม้แต่ “สำคัญ” กับเขา จำไว้ว่า

คุณเดทกับผู้ชาย เพื่อสักวันคุณจะเจอใครสักคน ที่คุณจะ “ใช้ชีวิตร่วมกับเขา” ได้ตลอดไป ไม่ใช่แค่ใครสักคน ที่คุณจะ “มีความสุขด้วยชั่วคราว” อย่า “เสียเวลา” ถ้าเขาคนนั้นไม่ใช่ ก็ไปข้าวงหน้า คนที่ดีกว่ารออยุ่

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทความ ที่ให้ข้อคิดดี ๆ อย่าคบกับผู้ชายที่ไม่พยายามทำอะไรเลย ที่จะมีความสัม

พันธ์ที่พิเศษกับคุณ ผู้ชายที่จะมาเจอคุณแค่ตอนที่เขาว่างและคุณต้องเป็นฝ่าย พยายามว่างมาหา

เขาผู้ชายที่จะเป็นแบบที่เขาเป็นไม่แคร์ว่าคุณจะรู้สึกยังไง และคุณต้องเป็นฝ่าย พยายามยอมรับเขาผู้ชาย

ที่จะไม่โทร หรือส่งข้อความหาคุณ นอกจากไม่มีอะไรทำ

และคุณต้องเป็นฝ่าย พยายามติดต่อเขา ผู้ชายที่จะไม่พูดจริงจัง

ถึงความสัม พันธ์ระหว่างคุณและเขา

และคุณต้องเป็นฝ่าย พยายามบีบคั้นเขา

อย่าเดทกับผู้ชายที่ไม่พยายามอะไรเลย ที่จะทำให้คุณประทับใจ

เพราะนั่นคือสัญญาณที่บอกว่า คุณไม่ได้พิเศษ

หรือแม้แต่สำคัญกับเขา จำไว้ว่าคุณเดทกับผู้ชาย

เพื่อสักวันคุณจะเจอใครสักคน

ที่คุณจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาได้ตลอดไป

ไม่ใช่แค่ใครสักคน ที่คุณจะ มีความสุขด้วย ชั่วคราว

ดังนั้นอย่าเสียเวลา ถ้าไม่ใช่

ไปข้างหน้า ผู้ชายที่ดีกว่ารออยู่

 

แหล่งที่มา : jorkhaoseed.com