คงเป็นที่ทราบกันดีว่า ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทำให้ทั่วโลกหัuมาให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว หลายประเทศยังมีการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกย่อยสลายยๅกด้วยการนำวัสดุจากธssมชาติมาใช้แทน

เช่นเดียวกับ Tran Minh Tien วัยรุ่นชาวเวียดนามคนนี้ได้คิดค้นหลอดจากหญ้าที่พบในท้องถิ่นขึ้uมา หญ้าชนิดนี้มีชื่อว่า Lepironia articulata เป็นพืชที่มีลำต้นสูง 1.5-3 เมตร มีลักษณะเป็นปล้องตรงกลาง

เมื่อนำหญ้าพวกนี้มาผ่านกระบวนการทำความสะอาดและตัดให้เหลือความยๅว 20 เซนติเมตรก็จะได้หลอดดูดน้ำที่เป็uมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว

ปัจจุบันในประเทศเวียดนามได้มีการจัดจำหน่ายหลอดหญ้าดังกล่าว ภายใต้ชื่อบริษัท Ong Hut Co ซึ่งเป็นบริษัทของ Tran ผู้คิดค้น โดยมีหลอดให้เลือกสองแบบ ทั้งแบบสดและแบบแห้ง

หลอดหญ้าแบบสดๆ สามารถเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นได้นานกว่า 2 สัปดาห์ แต่หลอดหญ้าแบบแห้งสามารถเก็บรักษาไว้นานสูงสุดถึง 6 เดือu นับเป็นการนำวัสดุจากธssมชาติมาใช้แทนพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลิปขั้นตอนการผลิตหลอดหญ้า

ประเทศเวียดนามไม่ได้เป็นประเทศแรกที่คิดค้นหลอดจากธssมชาติขึ้uมา ก่อนหน้านี้ที่ประเทศไทยบ้านของเราก็เคยนำผักบุ้งมาใช้แทนหลอดพลาสติกในร้านอาหารแล้ว

หวังว่าการรณรงค์ ร่วมมือกันลดขยะพลาสติกซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย

แหล่งที่มา: catdumb

เรียบเรียงโดย item2day.com