วันนี้เราขอนำเานอเรื่องราวของ “หมอพื้นบ้านเด็กแนวหัวใจเทวดา” เป็นนักบุญในคราบของคนบาป เขาตระเวนรักษาโรคฟรี ขอไถ่บาปในสิ่งที่ทำผิด ช่วยคนยากไร้ให้หายป่วย

“ผู้หลักผู้ใหญ่พุ่งตรงมุ่งเข้าหา คนหนุ่มรุ่นสาวแห่ศรัทธาแก่กล้า ลูกเด็กเล็กแดงเพิ่งพิงเข้าในสังกัด”

แนะนำกันอย่างนี้อย่าเพิ่งคิดสงสัยว่าเขาเป็นแก๊งสเตอร์ตัวบิ๊ก หรือนักเลงมากอิทธิพล เพราะเราๆ ท่านๆ ต่างก็คุ้นหน้าค่าตากันเป็นอย่างดีและอาจได้ยินได้ฟังเรื่องราวของชายคนนี้มาแล้วไม่มากก็น้อย “ศุภฤกษ์ ชาญเชิดศักดิ์” หรือ “หมอเสือ” คือใครคนนั้นที่เรากำลังกล่าวถึง

สืบเนื่องจากโรงหมอแห่งเดิมของคุณหมอเสือ (ศุภฤกษ์ ชาญเชิดศักดิ์) ที่ตั้งอยู่ข้างวัดพิกุลเงิน อำเภอบางใหญ่นั้น มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณคนไข้จำนวนมากมายที่เข้ามารับการรักษา ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย

ด้วยสาเหตุนี้ จึงทำให้คุณหมอเสือมีความคิดในการสร้าง “โรงหมอยา ส.ศุภฤกษ์ ร.ศ.๒๓๒ โรงหมอแห่งใหม่” ในพื้นที่ที่กว้างขวางมากขึ้น และแวดล้อมด้วยบรรยากาศธรรมชาติที่ดี เพื่อเป็นผลดีที่สุดต่อคนไข้ และเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น และเพียงพอต่อการรองรับคนไข้จำนวนมากได้

รวมถึงให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการรักษาคนไข้ด้วย เช่น ห้องตรวจ ห้องพักผู้ป่วย เตียงนอนผู้ป่วย ฯลฯ เป็นต้น โรงหมอแห่งใหม่นี้ เปรียบเสมือนดังโรงพยาบาลขนาดย่อม ซึ่งจะเป็นสถานที่พึ่งพิงของผู้ป่วยที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยและทนทุกข์กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เป็นอยู่

คุณหมอเสือ ได้ยึดถือคติประจำใจ “กยิรา เจ กยิราเถนํ…จะทำสิ่งไร ควรทำจริง” ซึ่งเป็นคาถาพระพุทธพจน์ ที่มีปรากฏในพระไตรปิฎก และเป็นโคลงกลอนสอนใจจาก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือที่เรารู้จักพระองค์ท่านกันโดยทั่วไปในนามว่า “หมอพร” หรือ “เสด็จเตี่ย” อีกด้วย

คุณหมอมีความศรัทธาและยึดถือพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งโรงหมอแห่งใหม่นี้ได้ถอดแบบตาม “เรือนหมอพร” วังนางเลิ้ง ซึ่งเป็นอาคารที่พระองค์ท่านทรงเคยใช้เป็นเรือนพยาบาลในการรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วย โดยไม่แบ่งชนชั้นและความยากดีมีจน

นับได้ว่า “โรงหมอยา ส.ศุภฤกษ์ ร.ศ.๒๓๒ โรงหมอแห่งใหม่” นี้ เป็นความฝันอีกสิ่งหนึ่งของคุณหมอเสือ ที่คุณหมอมุ่งมั่นตั้งใจมากๆ ในการทำให้สำเร็จลุล่วงให้จงได้ภายในเร็ววันนี้ เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งพิงให้กับคนไข้ได้โดยไวเช่นกัน

นับจากเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ที่มีการขึ้นเสาเข็ม “โรงหมอยา ส.ศุภฤกษ์ ร.ศ.๒๓๒ โรงหมอแห่งใหม่” ไปนั้น จวบจนถึง ณ ตอนนี้ จากพื้นที่ทุ่งหญ้าสีเขียวขจี ก็ได้ค่อยๆ ก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเป็นอาคารโรงหมอแห่งใหม่แล้ว

ซึ่งคุณหมอและครอบครัวได้ใช้เงินทุนทรัพย์ส่วนตัวไปเป็นจำนวนมาก ร่วมกับเงินบริจาคจากผู้ใจบุญและมีจิตศรัทธาร่วมด้วยช่วยกันในการก่อสร้าง แต่ถึงกระนั้น ขณะนี้เงินทุนก็ยังคงไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างโรงหมอแห่งใหม่นี้ และยังคงต้องระดมเงินทุนอีกเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อสร้างให้สำเร็จ

โดยทุกท่านที่มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลและอยากร่วมทำบุญเพื่อสร้างโรงหมอแห่งใหม่นี้ร่วมกับคุณหมอเสือ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ส่วนรวม และเป็นมหากุศลทั้งต่อตัวท่านเองและครอบครัวของท่านด้วย สามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสบทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 037-3-79852-5 นาย สรรเสริญ อังศุจันทร์

(ชื่อบัญชีนี้เป็นลูกศิษย์ของคุณหมอเสือ ที่เป็นช่างดูแลการก่อสร้างโรงหมอ)

 

แหล่งที่มา: mgronline.com