หากศีลไม่เสมอกัน สุดท้าย ก็ต้องแยกจากกันไปรั้งยังไงก็ไม่อยู่

659

คนเรา…หากศีลไม่เสมอกัน สุดท้ายแล้วก็ต้องจากกันอยู่ดี นี่คือเหตุผลที่คนเรามักเลิกรา…คู่ชีวิตไมจำเป็นต้องดีที่สุด ขอแค่เข้าใจกัน ใส่ใจดูแลให้เหมือนวันแรกที่รักกันก็พอแล้ว แต่หลายคู่ก็อยู่กันไม่รอด แรก ๆ ก็ดีนาน ๆไปก็นิสัยเริ่มเปลี่ยน กลับกลายเป็นเลิกลากันไป

เมื่อศีลไม่เสมอกัน ปัญญาที่จะคุยกันก็ไม่เท่า คือ คุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจพาลทะเลาะตลอด ทางแก้คือรักษาศีลรักษาใจของเราเองให้ดี

ถ้าไม่ใช่ เขาก็ไปเอง แต่ถ้าใช่ เราเปลี่ยน เขาก็เปลี่ยน ชีวิตคู่หากเลือกคนไม่เสมอเรา แม้เราจะพยายามเปลี่ยนแค่ไหน แต่หากอีกฝ่ายไม่คิดเปลี่ยนก็ไปกันไม่ได้

เลือกใครมาเป็นคู่จึงไม่ได้ดูแค่ภายนอก แต่เพ่งดูภายใน ศีล สติปัญญา เพราะนี้จะทำให้อยู่กันนาน

ชีวิตคู่คืออภัย เข้าใจ คุยกัน และพร้อมปรับแก้ไข ไม่ใช่พยายามอยู่ฝ่ายเดียว นั่นเขาแล้วเรียกชีวิตคู่ หากทำเช่นนั้นอยู่ฝ่ายเดียวให้เรียก ชีวิตเดียว ของคน ๆ เดียว

ศีลไม่เสมอกันสุดท้าย ก็ต้องแยกกันไปเอง การเลือกคู่ครองก็เหมือนกับการเสี่ยง௭วง บางคนสมบูรณ์พร้อมแต่ไม่คู่ควรกัน

บางคนแตกต่างกันมากเกินไป จนครองคู่อยู่กันได้ยาก แล้วเราจะเลือกคู่อย่างไร และถ้าคนเรา ศีลไม่เสมอกัน จะอยู่กันอย่างไร ไม่ให้ทะเลาะกัน

เมื่อศีลไม่เสมอกัน ปัญญาที่จะคุยกันก็ไม่เท่า คือคุยกันไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจกันพาลทะเลาะตลอด ทางแก้คือรักษาศีลรักษาใจ ของเราเองให้ดี

ถ้าไม่ใช่ เขาก็ไปเอง แต่ถ้าใช่เราเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนศีลไม่เสมอกันชีวิตคู่หากเลือกคนไม่เสมอเรา แม้เราจะพยายาม  เปลี่ยนแค่ไหน

แต่หากอีกฝ่ายไม่คิดเปลี่ยนก็ไปกันไม่ได้เลือกใครมาเป็นคู่ จึงไม่ได้ดูแค่ภายนอก แต่เพ่งดูภายใน ศีล สติ ปัญญา เพราะนี่จะทำให้ ชีวิตคู่ อยู่กันนาน

ชีวิตคู่คืออภัยและเข้าใจคุยกันและพร้อมปรับแก้ไขไม่ใช่ พยายามอยู่ฝ่ายเดียวนั่นเขาเรียกชีวิตคู่หากทำเช่นนั้นอยู่ฝ่ายเดียว

ให้เรียกชีวิตเดียวของคน ๆ เดียวแต่ถ้าหากโชคชะตา ทำให้คุณเจ็บช้ำศีลไม่เสมอกัน จงรู้ไว้มันสอนให้คุณกลายเป็นคนเข้มแข็ง

หากโชคชะตา ทำให้คุณถูกหลอกจงรู้ไว้ มันสอนให้คุณฉลาดขึ้นหากโชคชะตาทำให้คุณเผชิญกับศัตรู จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ เอาชนะตัวเอง

หาก โชคชะตา ทำให้คุณล้มเหลว จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ หนักแน่น มากยิ่งขึ้น หากโชคชะตา ทำให้คุณหลงทาง จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณพบกับ ทางเส้นใหม่ อย่าปล่อยให้ ความทุกข์

ที่กำลังเผชิญอยู่ ผ่านไป โดยสูญเปล่า จำไว้นะทุกอุปสรรคคือการเปลี่ยนแปลง ชีวิตคู่ก็เช่นกัน การที่จะมาเป็นคู่ครองกันต้องมีปัญญาเสมอกัน

ถ้าใกล้เคียงกันมากก็จะยิ่งมีความสุข ความเจริญ ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จ เนื่องด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทั้งคู่ มีได้เกื้อหนุนกันและกัน แต่ถ้า ศีลไม่เสมอกัน

ก็จะไม่ช่วยนำพาให้คู่ครองคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน ไม่มีความเชื่อในแบบเดียวกัน ครองคู่กันอย่างไม่มีความสุข ก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง

 

แหล่งที่มา : deejunglife.com