วิธีเลี้ยงกุ้งฝอย และ เคล็ดลับการเตรียมบ่อเลี้ยงกุ้งฝอยตั้งแต่เบื้องต้น

1067

กุ้งฝอยโดยปกติธรรมชาติ จะมีตามแม่น้ำหรือคูคลองต่างๆ แต่ปัจจุบันไม่ค่อยจะมีให้เห็นกันมากนัก กุ้งฝอยเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะนำมาทำเป็นอาหาร หรือแม้กระทั่งนำไปเป็นอาหารของสัตว์ชนิดอื่น เพราะ  ฉนั้นชาวเกษตรกรจึงหันมาให้ความสนใจและเพาะเลี้ยงกันเพิ่มมากขึ้น วันนี้เราจะพาไปชมวิธีการทำบ่อเลี้ยงกุ้งกัน

เริ่มต้นจากการรวบรวมกุ้งเพศเมียจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวนประมาณ 8O-1OO ตัว นำมาพักไว้ในกระชังอย่างน้อย 1 คืน คัดเลือกเฉพาะกุ้งเพศเมียที่มีไข่แก่ มองเห็นตาของลูกกุ้งในท้องเพาะ ฟักในตะแกรงที่แขวนไว้ในกระชังผ้า ขนาด 1x1x1 เมตร ในบ่อซีเมนต์หรือบ่อดิน

กุ้งฝอยนอกจากจะเลี้ยงเพื่อนำมาปรุงเป็นอาหาร ที่ยอดฮิต อย่างกุ้งเต้น หรือ เรียกกันแบบสวย ๆ อย่างกุ้งโคโยตี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเมนู ที่นิยมกันนำไปรับประทาน

และสำหรับท่าน ที่เลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมหรือรายได้หลักแล้ว การเพาะ เลี้ยงกุ้งฝอย ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจ มากทีเดียวค่ะ

การเพาะเลี้ยง

ให้อาหาร สำเร็จรูปที่มี โปรตีน 33% ให้ อาหาร ประมาณ 5 % ของน้ำหนักตัว แบ่งให้ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ประมาณ 3-4 วัน ไข่จะฟักออกมาเป็นตัว

แยกแม่กุ้งออกจากกระชัง แล้วคัดลูกกุ้งที่มีขนาดเดียวกัน เพื่อสะดวกในการจัดการเพาะเลี้ยง

นำลูกกุ้งที่ได้ไปอนุบาลในกระชังผ้าโอล่อนแก้ว ปริมาณ 5O,OOO ตัว ในบ่อขนาด 1x1x1 เมตร สัปดาห์แรก ให้ไข่แดงต้มสุกเป็นอาหาร สัปดาห์ที่ 2-4

ใช้ไรน้ำจืดขนาดเล็กเป็นอาหาร จากนั้นจึงให้อาหาร สำเร็จรูปชนิดผง

เป็นอาหารที่มีโป ตีน 4O % ให้อาหาร ในปริมาณ 1O % ของน้ำหนักตัว

ระยะนี้ต้องระมัดระวังตาข่ายไม่ให้อุดตัน ควรใช้แปรงขนาดเล็กขนอ่อนทำความสะอาดบ่อยครั้ง ใช้เวลาอนุบาลเป็นเวลา 1 เดือน จึงนำไปเลี้ยงในกระชังหรือบ่อซีเมนต์ได้

การเตรียมบ่อ

ทำความสะอาดบ่อด้วยปูนขาว ตากทิ้งไว้ 2-3 สัปดาห์ กั้นคอกล้อมบ่อด้วยอวนพลาสติคสีฟ้าเพื่อป้องกันศัตรู เติมน้ำในบ่อโดยผ่านการกรองด้วยผ้าตาถี่ เพื่อ

ป้องกันไข่ปลาและลูกปลาขนาดเล็กๆ เล็ดลอดลงในบ่อกุ้ง เติมน้ำสูงประมาณ 4O-5O เซนติเมตร ใส่ ปุ๋ยขี้ไก่ อัตรา 6O-12O กิโลกรัม/ไร่

ทิ้งไว้ 3-4 วัน รอจนน้ำเริ่มสีเขียว จึงเติมน้ำจนได้ระดับ 1 เมตร จากนั้นจึงนำลูกกุ้งที่อนุบาลมาแล้วประมาณ 1 เดือน

ปล่อยลงในบ่อ อัตรา 3O,OOO – 5O,OOO ตัว เลี้ยงประมาณ 2 เดือน ก็สามารถจับขายได้ มีอัตรารอด 80 % ที่สำคัญการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ ควรช่วยการหายใจด้วยระบบการเติมออกซิเจนด้วย

เทคนิคการเร่งกุ้งให้วางไข่

เนื่องจากว่า ต้นทุนและการดูแล ไม่มากเหมือนกับกุ้งชนิดอื่น และยังเป็นที่ต้องการ ทางตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะนำไปจำหน่าย เพื่อเป็นอาหาร ของเรา ๆ ท่าน ๆ แล้ว ยังสามารถนำไปจำหน่ายเป็นอาหารของสัตว์น้ำได้อีกด้วย

ให้นำสายยางน้ำประปามาเปิดลงในบ่อ โดยการเปิดแรงๆ ประมาณ 1O-2O นาที เพราะกุ้งชอบเล่นน้ำไหล แล้วจะดีดตัวทำให้ไข่ตกลงมา (ธรรมชาติน้ำนิ่งกุ้งไม่วางไข่) ประมาณ 1-2 เดือน กุ้งก็จะโตเต็มที่ ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 4 เดือน จะได้กุ้งประมาณ 2O-3O กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 1OO-2OO บาท

 

แหล่งที่มา : beautyoflifes.com