เพื่อน ๆ เชื่อหรือไม่ว่า ในโลกนี้ไม่มีความบังเอิญ เพราะคนเรานั้นเกิดมาหลายภพหลายชาติ แต่ละชาติภพนั้นก็มีเจ้ากssมนายเวรต่างกัน เพราะต้องมาชดใช้ที่ทำไว้ต่อกันและกัน หากใครเชื่อเรื่องนี้ละก็ คงจะสงสัยใช่มั้ยคะ? แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่า เพราะเราต่างก็ไม่รู้ว่าเคยทำอะไรไปบ้าง?

โดยเฉwาะกับคนรัก ที่ทางพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า เป็นเพราะเราต่างเคยทำบุญทำกssมร่วมกันมาก่อน เพราะฉะนั้นเมื่อจะร้างราเลิกแล้วต่อกัน ก็สมควรที่จะให้อภัยและอโหสิกssมกันเสีย เพื่อไม่ให้คำสัญญาที่เคยผูกมัดกันไว้

เช่น “จะเป็นคู่กันทุกชาติไป..” นั้นผูกทั้งตัวเราและตัวเขาให้มาพบกันอีก เช่นนั้นควรหมั่นอธิษฐานดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นการอโหสิกssมกันไป

(สำหรับอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอน จะดีมาก ๆ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

คำแปล

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน

บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม

พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า

ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ

และท่านเจ้ากssมนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี

ขอได้โปรดอโหสิกssมแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา

ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบาน ที่จะติดตามคู่ในอดีต

ขอให้ต่างผ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร

ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง

จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข

สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ

อุปสรรคใด ๆ โsคภัยใด ๆ ขอให้มลายสิ้น

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม

ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกssมกับข้าพเจ้า

ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิกssมให้

ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาต และคำสาปแช่ง

ในทุกชาติทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน

ของเจ้ากssมนายเวร ขอให้พ้นนsกภูมิ

พบแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม เทอญ

*เรื่องบุญกssม ๑วงชะตา เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ควรใช้วิจารณญาณในการอ่าน ทั้งนี้ การกระทำของเราทุก ๆ อย่าง มักเป็นตัวกำหนดชีวิตของเรา ควรมีสติและดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท เราเชื่อว่า ทุก ๆ คนก็จะมีความสุขกับทุก ๆ เรื่องได้จ้า!

แหล่งที่มา: chonburipost

เรียบเรียงโดย item2day.com