วิธีการเพาะเมล็ด ผักหวานป่า ให้ผักหวานรอด พร้อมวิธีการปลูกอย่างง่ายๆ

426

ผักหวานป่า เป็นผักพื้นบ้านที่พบเห็นได้ง่ายในเขตพื้นที่ราบสูง ที่เป็นป่าเต็งรัง ป่าไผ่ รวมอยู่ในกลุ่มพวกป่าใหญ่ ผักหวานป่ามีลักษณะใบใหญ่ กลม ยาว หนา หากสนใจอยากปลูกผักหวาน แต่ไม่รู้วิธีปลูก ต้นผักหวานมักจะไม่ค่อยโต การปลูกผักหวานให้ได้ผลผลิตที่ดีต้องปลูกเลียนแบบธรรมชาติ

ขั้นตอนการเพาะ สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1

1.นำเมล็ดผักหวานสดมาล้าง เยือหุ้มเมล็ดออกให้หมด

2.ตาก ลมไว้ประมาณ 1 คืน

3.นำไปห่อด้วย ผ้าชุบน้ำพอหมาด ใส่ไว้ในถุงพลาสติก

4.นำไปวางไว้ในที่ร่ม มีแสงแดดพอรำไรประมาณ 15 วันเปิดออกดู เมล็ดผักหวานจะเริ่มแทงรากออกมาให้เห็น

วิธีที่ 2

1.นำเมล็ดผักหวานสดมา ล้างเยื่อหุ้มเมล็ดออกให้หมด

2.นำไปตากลมไว้ประมาณ 1 คืน

3.นำดินที่มีความชื้น ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ใส่กระบะพลาสติกโดยไม่เจาะรู

4.นำเมล็ดผักหวานที่เตรียมไว้มาปักลงไป โรยกลบด้วยดินบาง ๆ

5.ห่อกระบะทรายด้วยถุงพลาสติก ให้มิดชิดเพื่อเก็บความชื้น

6.นำไปวางไว้ในที่ร่ม มีแสงแดดรำไร ประมาณ 15 วันเปิดออกดู ก็จะเห็นรากผักหวานโผล่ออกมาประมาณ 1 – 2 ข้อมือ นำไปปลูกลงแปลงได้เลยครับ

วิธีปลูก

1.เตรียมหลุมปลูกให้พร้อม จากนั้นก็ใช้เหล็กแหลม (2 หุน) ปักนำร่องประมาณ 1 ศอก

2.นำเมล็ดผักหวานที่งอกเสียบลงไปครึ่งเมล็ด คลุมด้วยเศษฟางหรือเศษ ใบไม้แห้ง รักษาความชื้นให้สม่ำเสมอก็เป็นอันเรียบร้อยครับ

 

แหล่งที่มา : me-panya.com