ตั้งกรรมการจัดการเงินกฐิน 32 ล้าน วัดท่ามะเฟือง หลังเจ้าอาวาสอาพาธ

  206

  จากกรณีที่ประชาชนหลั่งไหล แห่ไทำบุญกฐินร่วมกับ วัดท่ามะเฟือง ที่หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นยอดเงินกว่า 32 ล้านบาท โดยก่อนหน้าไม่มียอดกฐินแม้แต่บาทเดียว

  ต่อมามีประชาชนทั่วทุกสารทิศทราบข่าวแห่โอนเงินเข้าบัญชีเพื่อร่วมทอดกฐินในครั้งนี้ และเมื่อวันที่ 30 ตค. 63 ที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางเข้ามาร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมาก โดยได้รับเงินทอดกฐินในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 32,773,875.08 บาท ตามที่เป็นข่าวไปแล้ว

  ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 63 ที่ศาลาวัดท่ามะเฟือง หมู่ที่ 3 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ การจัดการเงินกฐินวัดท่ามะเฟือง

  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด มีคณะกรรมการที่ปรึกษา เป็นพระสงฆ์ 5 รูป มีพระราชวัลภาจารย์ เจ้าคณะอำเภอ เป็นประธาน คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ 5 รูป มีเจ้าคณะตำบลเจดีย์หัก-โคกหม้อ เป็นประธาน

  คณะกรรมการฝ่ายฆราวาส 21 คน มีนายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอเมือง เป็นประธาน ได้หารือในการจัดการเงินบริจาค

  เนื่องมาจาก พระครูสังฆรักษ์ประพันธ์ ญาณภทุโท เจ้าอาวาสวัดท่ามะเฟือง เกิดอาพาธ ซึ่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินกฐินในครั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 (2) แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541)

  ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

  แหล่งที่มา : khaosod.co.th, today.line.m

  เรียบเรียงโดย : item2day.com