เจ้าอาวาสวัด เตือน จะปั้นต้องขออนุญาตก่อน รูปปั้นเหรา เป็นลิขสิทธิ์ของวัด

  718

  จากที่โลกออนไลน์ส่งต่อโพสต์ของ รูปปั้น เหรา ของวัดที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมและแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก ทางด้าน พระมหาพรชัย ฉนฺทธมฺโม เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิการาม ได้ประกาศเรื่อง เหรา วัดกลาง ระบุว่า

  ประกาศ เรื่อง เหรา วัดกลาง

  ด้วยปรากฎว่า สื่อ สังคม ประชาชน ได้ให้ความสนใจ เกี่ยวกับรูปปั้น…เหรา..(เห รา) ที่บันใดประตูอุโบสถ วัดชัยภูมิการาม(วัดกลาง) ซึ่งเป็นศิลปะของช่างพื้นถิ่นเมืองเขมราษร์ธานี อันมีความเรียบง่าย ปราศจากลวดลายประดับใด ๆ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ เหรา วัดกลาง นั้น

  ทั้งมีความประสงค์นำ เหรา วัดกลาง ไปจัดทำที่ระลึกในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งมีการสืบค้น และเผยแผ่ข้อมูลเกี่ยวกับเหรา ทำให้เกิดการรับรู้และสนใจเป็นวงกว้าง

  เพื่อเป็นการส่งเสริมการสืบค้น ศึกษาข้อมูล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจทั้งหลาย ทางวัดจึงขอวางแนวทางการนำไปทำเผยเเผ่ ดังนี้

  ๑. ทางวัดถือว่า เหรา วัดกลาง เป็นสมบัติของวัดและชุมชน จึงมีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของ เหรา วัดกลาง นี้

  ๒. ผู้ใด องค์กร สมาคม หรืออื่น ๆ ที่ต้องการนำรูปแบบ เหรา วัดกลาง ไปจัดทำ สร้าง ขอให้ทำหนังสือเพื่อขออนุญาตจัดทำจากทางวัด

  ๓. วัดจะพิจารณาอนุญาตให้ตามความเหมาะ เพื่อร่วมกันเผยแผ่ เหรา วัดกลาง โดยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

  ๔. วัดไม่ยินยอม อนุญาตให้ผู้ใด หรือองค์กรใด ๆ นำ เหรา วัดกลาง ทั้งหมด ไปจดสิทธิบัตรลิขสิทธิ์โดยประการทั้งปวง โดยทางวัดถือว่า เหรา วัดกลาง เป็นสมบัติส่วนรวมของวัดและชุมชนที่บรรพชนมอบไว้ให้

  จึงแจ้งประกาศมาเพื่อทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป พระมหาพรชัย ฉนฺทธมฺโม เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิการาม 0936925942 #เหราวัดกลาง #บ่หวงบ่แพงดอกเด้อ #ส่อยกันเผยแผ่

  แหล่งที่มา : bigberm.com

  เรียบเรียงโดย : item2day.com