เงินมหาศาล! เปิด รายได้ กำไร 3 วิสาหกิจการไฟฟ้าฯ ปีล่าสุด!

  213

  เงินมหาศาล! เปิด รายได้ กำไร 3 วิสาหกิจการไฟฟ้าฯ ปีล่าสุด!

  หลังจากที่ได้มีประเด็นดราม่าทั่วโลกออนไลน์ เกี่ยวกับค่าไฟที่พุ่งสูงและแพงขึ้นเป็นเท่าตัว ซึ่งบางรายแพงขึ้นกว่า 3 เท่าตัว โดยรวมแล้วสร้างผลกระทบกับประชาชนจำนวนหนึ่งเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการตั้งคำถามในหมู่ประชาชนขึ้นมากมาย

  แต่ถึงอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ก็ต้องรอฟันผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาชี้แจง และแก้ปัญหากันต่อไป

  ที่หลายๆท่านเกิดความสงสัยว่า วิสาหกิจการไฟฟ้าฯ เกิดการขาดทุนติดตัวแดงจริงหรือไม่นั้น ทางด้านสำนักข่าวอิศรา ได้ทำการรวบรวมข้อมูลรายรับรายจ่าย ของ 3 รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฯปี 62 มาไว้ซึ่งเรียกได้ว่าละเอียดมากๆ และเราจะสรุปมาดังต่อไปนี้

  1. การไฟฟ้านครหลวง

  มีรายได้รวมทั้งหมด 157,085,380,013 บาท

  มีรายจ่ายรวม 148,728,436,084 บาท คิดเป็นค่าซื้อพลังงาน 132,309,270,338 บาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 7,386,972,171 บาท จ่ายตอบแทนผู้บริหาร 29,499,864 บาท

  ได้กำไรสุทธิ 8,405,755,623 บาท

  2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  มีรายได้รวมทั้งหมด 263,526,851,965 บาท

  มีรายจ่ายรวม 250,796,249,306 บาท คิดเป็นค่าซื้อพลังงาน 220,041,452,341 บาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 595,273,854 บาท จ่ายตอบแทนผู้บริหาร 73,084,271 บาท

  ได้กำไรสุทธิ 12,740,306,421 บาท

  3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  มีรายได้รวมทั้งหมด 426,168,190,035 บาท

  มีรายจ่ายเกี่ยวกับต้นทุนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ต้นทุนขายไฟฟ้า 364,207,603,137 บาท 2.ต้นทุนการขายสินค้าและบริการอื่น 1,077,701,251 บาท

  ได้กำไรสุทธิ 35,561,520,377 บาท

  ซึ่งทั้ง 3 รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า จะต้องนำส่งรายได้แก่รัฐ ดังต่อไปนี้

  – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำส่ง 18,924 ล้านบาท

  – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำส่ง 10,903 ล้านบาท

  – การไฟฟ้านครหลวง นำส่ง 5,500 ล้านบาท

  แหล่งที่มา : สำนักข่าวอิศรา,teenee,siamnews.com