ฝนตกต่อเนื่องผลผลิตยางพาราลด ในขณะที่ราคาสูงทะลุ กิโลกรัมละ 61.80 บาท

  90

  ราคา น้ำยาง พาราสูงขึ้นล่าสุดน้ำยางสดทะลุ กิโลกรัมละ 61.80 บาท ปัจจัยมาจากตลาดมีความต้องการมากขึ้นเพื่อนำไปผลิตถุงมือ ทั้งนี้ผลผลิตถือว่าลดลงจากโรคระบาดและฝนตกหนักต่อเนื่อง

  นายธาดา พรหมมี ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า “ราคาซื้อขๅยน้ำยางสดจากเครือข่ายสถาบันเกษตรกรโดยวิธีตกลงราคาอยู่ที่ 61.80 บาทต่อกิโลกรัม

  โดยปริมาณน้ำยางสดที่มีการซื้อขๅยรวมทั้งสิ้น 358,600 กิโลกรัมและเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 (ชั้น 3) ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 60.55 บาทต่อกิโลกรัม “ช่วงนี้ความต้องการน้ำยางสดของตลาดมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการของโรงงานผลิตถุงมือยาง”

  นายธาดา กล่าวว่า ความต้องการใช้ยางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้เนื่องจากประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่คือจีนเริ่มมีการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิตมากขึ้น หลังจากที่มีชะลอการนำเข้าในช่วงสถานการณ์โควิด-19

  รวมถึงฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องในพื้นที่ ทำให้ปริมาณผลผลิตลดลง สวนทางกับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น และอีกเรื่องที่สำคัญที่มีผลต่อราคาน้ำยางสดเพิ่มขึ้น

  คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงของยางพารา ทำให้ผลิตลดลง ซึ่งมีการขยายการระบาดในหลายพื้นที่ หลายจังหวัด ซึ่งทำให้ผลผลิตยางลดลง

  “ตอนนี้ทางการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) รวมมือกับสมาคมถุงมือ สมาคมน้ำยางข้น สมาคมผู้ใช้น้ำยาง เพื่อรับซื้อน้ำยางสดในราคาที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง” ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา กล่าว

  แหล่งที่มา : nationtv.tv

  เรียบเรียงโดย : item2day.com