“ปาท่องโก๋ การบินไทย” เปิดสอนสูตรลับ ให้พนักงานสร้างอาชีพ

  88

  เป็นที่ขึ้นชื่ออย่างมาก สำหรับ ปาท่องโก๋ การบินไทยที่มีข่าวออกมาว่าลูกค้าเข้าคิวซื้อตั้งแต่เช้ามืด หลังจากที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย การทำปาท่องโก๋เป็ฯอีกหนึ่งรายได้ที่ช่วยทางการบินไทย

  ทำให้ล่าสุด สหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ (สร.กบท.สพ.) ได้ทำหนังสือถึง นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เรื่องขอเสนอให้พิจารณาจัดทำโครงการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทและสร้างอาชีพเสริมให้กับพนักงาน

  โดยเนื้อหาในหนังสือระบุว่าจากสภาพการปัจจุบันที่บริษัทยังไม่สามารถทำการบินได้ตามปกติ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้บริษัทไม่มีรายได้จากการบิน ในขณะที่บริษัทอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย

  ทั้งนี้เพื่อเป็นการหารายได้เพิ่มให้กับบริษัท และสร้างอาชีพให้แก่พนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กรตามประกาศที่ 049 / 2563 ให้มีรายได้หลังจากการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้ว รวมทั้งเป็นอาชีพเสริมให้กับพนักงานที่ยังปฏิบัติงานอยู่

  เนื่องจากได้รับรายได้ลดลงจากการที่รัฐตามโครงการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบัน สหภาพฯ จึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณาจัดทำโครงการสอนการทำปาท่องโก๋การบินไทยให้กับพนักงาน ชุดแรก จำนวน 820 คน

  แหล่งที่มา : tkvariety.com

  เรียบเรียงโดย : tem2day.com