บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน พฤษภาคม 2563 เงินเข้า 3 วัน

  963

  มีรายงานว่า ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมเช็กปฏิทินเงินเข้าเดือนพฤษภาคม 2563 ว่ารัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ตามมาชมกันเลยจ้า

  เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

  -เงินซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ได้คนละ 200 ถึง 300 บาทต่อเดือน

  -ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

  -ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน

  -ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

  -วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (45 บาท 3 เดือนรูดลดค่าก๊าซได้ 1 ครั้ง)

  เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

  -ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จะได้รับเงิน 50 ถึง 100 บาท ตามเกณฑ์รายได้

  -รายได้ 0 ถึง 30000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 100 บาท

  -รายได้ 30001 ถึง 100000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 50 บาท

  -เงินคืนภาษี 5 เปอร์เซ็นต์ ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษี VAT 5 เปอร์เซ็นต์ คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย เช่น

  -จ่ายผ่านบัตรฯ100 บาท คืน VAT 5 เปอร์เซ็นต์ เข้าบัตรฯ 5 บาท

  -จ่ายผ่านบัตรฯ500 บาท คืน VAT 5 เปอร์เซ็นต์ เข้าบัตรฯ 25 บาท

  -จ่ายผ่านบัตรฯ1000 บาท คืน VAT 5 เปอร์เซ็นต์ เข้าบัตรฯ 50 บาท

  เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

  -เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

  -ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

  -เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

  -ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

  ส่วนผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระเงินค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลัง

  แหล่งที่มา : thaipbs,Khaosod.co.th, siamnews.com