วงการแพทย์ทั่วโลกการันตี! น้ำเหลืองผู้ป่วย โควิด-19 ทำเซรุ่มช่วยคนต่อไปได้

  3663

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 กับยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์ต่างเร่งหาวิธีรักษาแบบเร่งด่วน เช่นเดียวกับ “ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ” หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความ โควิด-19 พลาสมา หรือน้ำเหลือง ที่ใช้ในการรักษาโรค ไว้ว่า

  การใช้พลาสมามารักษาโรคไม่ใช่เรื่องใหม่ ในผู้ที่หายจากโรคติดเชื้อ ร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานมาต่อต้านเชื้อโรคนั้น เราสามารถใช้ภูมิต้านทานนั้นมาให้ผู้ป่วยใช้ช่วยในการรักษา เช่น เอามาทำเป็น เซรุ่ม โดยเซรุ่ม ที่เราใช้อยู่จะถูกสกัดมาอีกทีหนึ่งให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น เช่น ใช้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไวรัสตับอักเสบบี

  ในทำนองเดียวกันพลาสมาในผู้ป่วยที่หายจากโรค โควิด-19 ก็จะมีภูมิต้านทานต่อไวรัส เราจึงสามารถนำภูมิต้านทานนี้ มาช่วยเสริมในการรักษาผู้ป่วย โควิด-19 ได้ วิธีการนี้เป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์ทั่วโลก และได้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ออกมาชัดเจนถึงแนวทางการปฏิบัติ

  ในการตรวจภูมิต้านทานเพื่อนำพลาสมามาใช้ในกรณีนี้ ในปัจจุบันวิธีที่เชื่อถือได้ที่สุดจะต้องตรวจแบบ neutralizing antibody คือใช้ไวรัส โควิด-19 มาทำปฏิกิริยากับพลาสมานั้นว่าจะมีปริมาณ neutralizing antibody ที่สามารถที่จะหยุดยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสได้ในปริมาณเท่าไหร่

  วิธีการนี้ค่อนข้างซับซ้อน และต้องใช้ไวรัสเชื้อเป็นที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 จึงจำเป็นที่จะต้องทำการตรวจในห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยสูงระดับ 3 และแน่นอนจะต้องมีการตรวจเชื้ออื่นๆในพลาสมาตามมาตรฐานการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด

  สำหรับคนปกติที่ไม่เคยติดเชื้อ ถ้าต้องการจะบริจาคพลาสมา อยากจะแนะนำให้มาบริจาคโลหิต ก็จะเป็นการบริจาคได้ทั้งเม็ดโลหิตแดง ขาวและเกล็ดเลือด รวมทั้งพลาสมาไปพร้อมกันเลย อันจะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในภาวะวิกฤตนี้

  ในภาวะขณะนี้มีผู้บริจาคลดน้อยลง ก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อ มาร่วมกันบริจาคโลหิต ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบริจาคพลาสมาเพื่อใช้ในการรักษาโรค โควิด-19

  แหล่งที่มา : socialnews.com,FB:Yong Poovorawan