หากคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น แนะนำให้ทำตามนี้

น้ำสะอาดเพีຍง 1 แก้ว หมั่นทำบ่อย ๆ ชีวิตดีขึ้นทันตา ทำมาค้าขึ้น

บทกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว และพร้อมน้ำสะอาดหนึ่งแก้ว

เตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด และนำจรด

ระหว่างคิ้ว แล้วกล่าวคำอธิษฐานจิตต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ สามจบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้า

ทั้ง 5 พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า

ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน

น้ำสะอาดเพีຍง 1 แก้ว หมั่นทำบ่อย ๆ ชีวิตดีขึ้น-น้ำสะอาดเพีຍง 1 แก้ว-น้ำเพีຍง 1 แก้ว-น้ำ-หมั่นทำบ่อย ๆ ชีวิตดีขึ้น-น้ำสะอาดเพีຍง 1 แก้ว หมั่นทำบ่อย ๆ ชีวิตดีขึ้น-น้ำสะอาดเพีຍง 1 แก้ว-น้ำเพีຍง 1 แก้ว-น้ำ-หมั่นทำบ่อย ๆ ชีวิตดีขึ้น

ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่คงคา พຣะแม่ธຣณี

โปรดมาเป็นทิพย์พย าน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันไดที่ข้าพเจ้า ชื่อสกุล

ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวง

ของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์

ไม่ว่าท่านจะมาจาก ภพใด ชาติใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี

ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใดเลย ให้กุศลถึงทั่ว

ทุกภพ ทุกภูมิ ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ขออานิสงค์ผลบุญดัง กล่าว

โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนา

ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปด้วยเทอญ

น้ำสะอาดเพีຍง 1 แก้ว หมั่นทำบ่อย ๆ ชีวิตดีขึ้น-น้ำสะอาดเพีຍง 1 แก้ว-น้ำเพีຍง 1 แก้ว-น้ำ-หมั่นทำบ่อย ๆ ชีวิตดีขึ้น-น้ำสะอาดเพีຍง 1 แก้ว หมั่นทำบ่อย ๆ ชีวิตดีขึ้น-น้ำสะอาดเพีຍง 1 แก้ว-น้ำเพีຍง 1 แก้ว-น้ำ-หมั่นทำบ่อย ๆ ชีวิตดีขึ้น

หมายเหตุ:

ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบน ให้เทน้ำลงดินตลอดให้จบคำกรวดน้ำ

การกรวดน้ำลงดินกุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้ง

เพีຍงอธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ หากไม่สะดวก

ก็กรวดน้ำลงบนภาชนะ และนำไปรดลงดินที่โคนต้นไม้ได้เช่นกัน

การขอฝากผ่านบารมีของพระแม่คงคาและพระแม่ธรณี

ไปสิ่งสำคัญมาก ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยแค่ไหน

ให้เทให้หมดพร้อมกับคำพูดสุดท้าย

ที่จบโดยไม่ให้เหลือเอาไว้

แหล่งที่มา: chit-in

เรียบเรียงโดย item2day.com