เพียงน้ำสะอาด 1 แก้ว บท กรวดน้ำ ให้กับเทวดาประจำตัวเรา

881

เคล็ดศักดิ์สิทธิ์ วิธีทำบุญให้ถึงเทวดา  บทกรวดน้ำ ให้แก่เทวดาประจำตัว ที่ทำบ่อยๆแล้วดี เสริมบารมีมากล้น การเงิน การงานไม่ติดขัดพบบท กรวดน้ำ ให้แก่ เทวดาประจำตัว เป็นวิธีเปิดทาง และช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เตรียมน้ำสะอาดไว้ ๑ ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สามจบ)

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษๅตัวข้าพเจ้า

ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข (ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน)

ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่คงคๅ พระแม่ธรณี

โปรดมาเป็นทิพย์พยๅน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันไดที่ข้าพเจ้า ชื่อ……สกุล………

ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวง

ของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์

ไม่ว่าท่านจะมาจาก ภพใด ชๅติใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี

ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใดเลย ให้กุศลถึงทั่ว

ทุกภพ ทุกภูมิ ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าว

โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไปด้วยเทอญ

หมายเหตุ

– ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบน ให้เทน้ำลงดินตลอดให้จบคำกรวดน้ำ

– การกรวดน้ำลงดินกุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้ง เಬียงอธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ (หากไม่สะดวกก็กรวดน้ำลงบนภาชนะ และนำไปรดลงดินที่โคนต้นไม้ได้เช่นกัน)

– การขอฝากผ่านบารมีของพระแม่คงคาและพระแม่ธรณีไปสิ่งสำคัญมาก ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยแค่ไหน ให้เทให้หมดพร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ให้เหลือเอาไว้

 

แหล่งที่มา : san-sabai.com