ชาวนราธิวาสนับหมื่น พร้อมใจสวมเสื้อเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี

  126

  วันนี้ 21 ตุลาคม 2563 บนบนถนนสายเอเชีย 18 อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ประชาชนจากอำเภอ 13 พร้อมใจ กันกว่า 20,000 คน ใส่ เสื้อเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี พร้อมชูพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และสมเด็จพระราชินี

  ก่อนเดินไปยังด่านพรพรมแดนสุไหงโกลก ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ทั้งนี้ ทั้งหมดได้มีการรวมกลุ่มกันกล่าวปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศ

  และร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงเจตนารมณ์ในการช่วยกันปกป้องสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนคนไทยทั้งชาติ

  นางรุ่งทิวา เนียมซาห์ และนายสุชาติ สุคนธ์ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาที่ คุณเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รายอกีตอ (ในหลวงของเรา) พวกตนขอออกมาเพื่อปักป้องสถาบันหลักของชาติ และแสดงจุดยืน

  ไม่ให้ใครเข้ามาจาบจ้วงล่วงละเมิด และจะปกป้องด้วยชีวิต ให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่ประเทศไทยไปตลอดกาล มาแสดงพลังเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป

  อยากให้ประเทศไทยเหมือนเดิม ไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง บ้านเมืองกำลังเดินหน้าไปด้วยดี อยากให้ทุกคนหันหน้ามาคุยเจรจากันอย่างสันติ ไม่ทำให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย สุดท้ายนี้ อยากให้พระบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ช่วยคุ้มครองและดลบันดาลให้ประเทศสงบสุข

  แหล่งที่มา : taibann.com, mgronline.com

  เรียบเรียงโดย : item2day.com