ธนาคาร ออมสินใจป๋ายกหนี้ให้เจ้าหน้าที่ผู้กล้า พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ

  2905

  ธนาคาร ออมสินใจป๋า เนื่องจากเหตุการณ์ กรณี จ่าสิบเอก จักรพันธ์ ถมมา สังกัดกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้นำอๅวุธไล่ทำร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนในที่สาธารณะในจังหวัดนครราชสีมา เป็นเหตุให้มีผู้เສียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายนั้น

  ธนาคารออมสินขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อญาติและครอบครัวของผู้เສียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทุกท่าน

  พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ภายในห้างเทอร์มินอล 21 โคราช เรียบร้อยเเล้ว สรุปเหตุการณ์ในวันที่ 9 ก.พ. 2563 ยอดผู้เສียชีวิตจำนวน 30 ราย (รวมผู้ก่อเหตุ) และผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 58 ราย

  ซึ่งได้มีมาตรการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้กล้า เสียสละพลีชีพในเหตุการณ์ดังกล่าว โดย ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

  ซึ่งส่งผลให้มีผู้เສียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ธนาคารออมสิน ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ จึงมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้าของธนาคารเป็นกรณีเร่งด่วน ดังนี้

  1 กรณีเສียชีวิต หากเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ และเป็นลูกค้าของธนาคาร ธนาคารจะยกหนี้ให้ทั้งหมด และจะมอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับครอบครัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

  2.กรณีเສียชีวิต สำหรับลูกค้าประชาชนทั่วไป ธนาคารจะลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ตลอดสัญญา

  3.กรณีบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หรือประชาชนทั่วไป ที่เป็นลูกค้าของธนาคาร ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี คงที่เป็นระยะเวลา 5 ปีนอกจากนี้จะพิจารณาเร่งรัดให้บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างเร่งด่วน

   

  แหล่งที่มา : postnet.club