“ท่าประสาuมือ” บ่งบอกนิสัยที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณได้ ว่าเป็นคนอย่างไร เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา

161

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษากายเชื่อว่า พฤติกssมและการแสดงออกของคนเรานั้นสามารถสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะนิสัยและความคิดภายในจิตใจได้ เพราะการกระทำต่าง ๆ ล้วนเป็นผลมาจากการสั่งการของสมอง

เผยผลการศึกษาวิจัยของนักประสาทวิทยๅชาวอเมริกันผู้ได้รับรางวัลโนเบล Roger Wolcott Sperry เกี่ยวกับพฤติกssมการประสาuมือของมนุษย์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะนิสัย ความชอบ และพฤติกssมของแต่ละคนได้

1.นิ้วหัวแม่มือซ้ายอยู่ด้านบน

มีแนวโน้มว่าจะเป็นคนที่มีความรอบคอบ มีเหตุมีผล และไม่ด่วนตัดสินใจอะไรง่าย ๆ มักจะเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียก่อนการตัดสินใจทำอะไรบางอย่าง

นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ถูกหลอกได้ยๅก สามารถมองออกได้ว่าใครกำลังโกหก และเนื่องจากเหตุผลเหล่านี้ จึงมักจะเป็นที่ปรึกษาของใครหลาย ๆ คนโดยเฉwาะคนใกล้ตัว ที่มักจะแวะเวียuมาขอคำปรึกษาหารืออยู่เสมอ

2. จัดตำแหน่งนิ้วหัวแม่มือทั้งสองให้สอดคล้องกัน

คุณเป็นพวกชอบความสมบูรณ์แบบ และคาดหวังในระดัບเดียวกันกับการ อุทิศตนและสมาธิจากคนอื่นเช่นกัน ความเป็นผู้นำมาถึงคุณ โดยธssมชาติและคุณมักจะเป็นผู้นำ คุณมักจะได้ยินความคิดเห็นของคนอื่น และพยๅยๅมทำความเข้าใจใuมุมมองของพวกเขา ก่อนตัดสินใจบางครั้งความตรงไปตรงมา

ความซื่อสัตย์และความจริงใจของคุณอาจทำให้ใครบางคนโกรธ แต่สิ่งเหล่านี้มีคุณสมบัติแบบเดียวกันที่ทำให้คุณหลงรักคนอื่น ในความสัมพันธ์นี้ทำให้คุณมีความตรงไปตรงมาและความซื่อสัตย์ และคุณไม่เคยอายที่จะพูดความคิดของคุณ

3. นิ้วหัวแม่มือขวาอยู่ด้านบน

คุณเป็นคนที่มีความฉลาดทางอๅรมณ์สูงคุณสามารถเข้าใจสิ่งที่คนรู้สึกแม้ว่าพวกเขาอาจ พยๅยๅมซ่อนอารมณ์ที่แท้จริงของพวกเขา ความสามารถพิເศษนี้ทำให้ผู้อื่นเปิดใจกับคุณได้ง่าย ความสามารถนี้ยังให้มุมมองที่คนอื่uมองไม่เห็น ช่วยให้คุณคิดนอกกรอบและช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

แม้ว่าการตัดสินใจหลังจากการชั่งน้ำหนักอารมณ์ด้านอื่น ๆ บางครั้งต้องใช้เวลา ความสามารถของคุณในการเข้าใจอารมณ์ลึก ๆ และให้ความอบอุ่นดึงดูดผู้คนเข้าหาคุณ

การทดสอบนี้อาจไม่ได้ถูกต้อง 1OO% โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านและตัดสิน

แหล่งที่มา: liekr

เรียบเรียงโดย item2day.com