ที่พึ่งของประชาชน “บิ๊กแป๊ะ” มอบเงินผู้การตำรวจทั่วประเทศ แจกอาหารช่วยผู้คน

  198

  จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้สร้างผลกระทบไปทุกภาคส่วน ซึ่งด้าน “พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา” ผบ.ตร. หรือ บิ๊กแป๊ะ พร้อมภาคเอกชนผู้มีจิตศรัทธามอบเงินให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศ จัดทำโครงการแจกอาหาร เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่องของการอุปโภค บริโภค บางครอบครัวมีหัวหน้าครอบครัวคนเดียวที่มีรายได้เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว เมื่อต้องหยุดงาน หรือลดวันทำงาน สมาชิกทุกคนก็ย่อมได้รับผลกระทบ

  ในยามวิกฤติเช่นนี้ได้เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่กักตัวอยู่กับบ้าน ตกงาน และได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศ ไปจัดทำโครงการแจกอาหาร

  เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยด่วน โดยผู้บังคับการจังหวัดอาจจะร่วมกับภาคเอกชนสนับสนุนเงินสำหรับช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนเพิ่มเติมไปในเงินที่สนับสนุนลงไป

  พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าวว่า ได้กำชับให้ทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำอาหารพร้อมทาน ผลไม้ น้ำดื่ม ไปแจกจ่ายมอบให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาสในชุมชน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ได้รับความเดือนร้อน

  โดยมีการจัดระเบียบในการรับแจกอาหาร อาทิ การตรวจวัดไข้ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และให้กำชับตำรวจให้ใช้อุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อในช่วงที่ทำงาน

  ผบ.ตร.บอกอีกว่า ให้แต่ละโรงพักหาจุดแต่ละอำเภอที่มีความจำเป็นอยู่และการช่วยเหลือยังไปไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร อาจเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ทำเป็นลักษณะสัญจรไปให้ครอบคลุมไปทุกอำเภอ และทำไปตลอดจนถึง 31 พ.ค.

  แหล่งที่มา : liekr.com,thairath