สตาร์ทอัพทำ ฟาร์ม “หนอuแมลงวัน” ปฏิวัติวงการอาหารสัตว์ ยุค 4.0

530

สตาร์ทอัพทำ ฟาร์ม “หนอuแมลงวัน” ปฏิวัติวงการอาหารสัตว์ ยุค 4.0

น่าตกใจเหมือนกันนะครับ กับข้อมูลที่ว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของปลาทะเลที่เราจับได้ในแต่ละปี หรือ ประมาณ 15 ล้านตัน ถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ปีก หมู หรือ ปลาที่เลี้ยงในฟาร์ม ซึ่งวัตถุดิบพวกนี้มีราคาแพง แถมยังมีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ดังที่ปรากฎเป็นข่าวว่า ทางประเทศตะวันตกได้ประณามการนำปลาป่นมาทำอาหารสัตว์ของบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทย ที่ทั้งทำลายสิ่งแวดล้อม และ ใช้แรงงานทาส

ด้วยเหตุนี้ จึงมีสตาร์ทอัพหัวใส ที่ชื่อว่า อะกรีโปรตีน (AgriProtein) ซึ่งก่อตั้งในประเทศแอฟริกาใต้ ได้ทดลองทำฟาร์มเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly) โดยนำเศษอาหารต่างๆ ที่เหลือทิ้งจากภัตตาคาร นำมาเป็นอาหารให้หนอนแมลงวันลาย

ปรากฎว่า หนอนแมลงวันลายเติบโตเร็วมาก ทั้งนี้ จากการทดลองนำไปให้ไก่กิน ปรากฎว่าไก่ชอบกินหนอนแมลงวัน มากกว่าอาหารไก่ที่มีส่วนผสมของปลาป่นเสียอีก และหนอนแมลงวันยังสามารถนำไปผสมเป็นอาหารหมูได้อีกด้วย

เจ้าหนอนแมลงวันนี้ อุดมไปด้วยโปรตีน และ ไขมันที่มีประโยชน์ที่จะเป็นอาหารสัตว์ .. สำหรับต้นแบบของฟาร์มเลี้ยงหนอนแมลงวันที่ทดสอบจนได้ผลสำเร็จนั้น จะใช้เศษอาหารเหลือทิ้งวันละ 120 ตัน เพื่อเป็นอาหารให้แก่หนอนแมลงวัน ซึ่งก็จะผลิตหนอนได้ 22 ตัน และได้ปุ๋ยอินทรีย์ออกมาอีก 44 ตัน
นับว่า เป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะครับ มีแต่ได้กับได้ …

(1) ต้นทุนต่ำ ใช้เศษอาหารมาเลี้ยงหนอน

(2) เกิดธุรกิจกำจัดและรวบรวมเศษอาหาร

(3) ได้หนอนที่เป็นอาหารสัตว์

(4) ได้ปุ๋ยอินทรีย์ เอาไปใช้ปลูกพืชได้อีก

อะกรีโปรตีน วางแผนจะไปเปิดโรงงาน 20 แห่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะมีที่ตั้งใกล้ๆ เมืองใหญ่ เพื่อจะได้สามารถรวบรวมเศษอาหาร มาใช้เป็นวัตถุดิบในการเลี้ยงหนอนครับ

แหล่งที่มา : postsod.com