วันนี้เรามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนอีสานมาให้เพื่อน ๆ ได้อ่านกัน เพื่อว่าเอาไว้เล่าให้ลูกหลานฟังว่า ต้นกำเนิดคนอีสานมาจากไหน ซึ่งประวัติศาสตร์นี้ยาวนานกว่า 1,000 ปี ที่เราระลึกถึง

ซึ่งภาษาอีสานมันก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีเสน่ห์เป็นอย่างมาก และบ่งบอกถึงความเป็นภูมิภาคนั้นได้อย่างชัดเจน แต่ใครจะรู้ไหมว่าคนจากภาคอีสานนั้น แท้จริงแล้วมีชาติกำเนิดมาจากที่ไหน ซึ่งในวันนี้เราก็จะพาทุกคนนั้นไปโรงเรียนรู้กันดูจะได้รู้กันว่าภาคอีสานนั้นต้นกำเนิดที่แท้จริงมาจากที่ใดกัน เรามาไขความลับนี้กันเลย

ไม่ต้องอธิบายก่อนว่าอีสานในบ้านเรานั้นถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทย และภาษาเราหรือเรียกกันว่าภาษาอีสานนั่นเอง ซึ่งทางภาคอีสานนั้นจะยึดอาชีพหลักในการทำเกษตรกรเป็นซะส่วนใหญ่ และถิ่นฐานเดิมของชาติพันธุ์นั้นก็จะมีอยู่ 2 แนวคิดด้วยกันนั่นก็คือ

1.ถิ่นเดิมของลาวอยู่ที่ภาคอีสาน โดยคนส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนมาจากบ้านเชียงโดยมีการตั้งหลักแหล่งจากบ้านเชียงมาประมาณ 5-6 พันปี ซึ่งได้มีการพิสูจน์มาจาก หม้อบ้านเชียงมาแล้ว โดยมีอายุมากกว่า 5600 ปี ฉะนั้นก็ตีไปได้ว่าคนที่อาศัยอยู่บ้านเชียงนั้นจะมีการเลือกใช้หม้อและเป็นการใช้หม้อในครัวเรือนต้องมีอายุมากกว่า 5600 ปีอย่างแน่นอน

2. นอกจากจะอยู่ภาคอีสานแล้วก็มาจากที่อื่นด้วย ด้วยแนวคิดนี้คนทางอีสานก็มีความคิดนี้อยู่เหมือนกันเพราะทางภาคอีสานนั้นมีอายุประมาณ 1 ปีมาแล้วซึ่งไม่มีนักมานุษวิทยาและนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานกันว่า

ผู้คนเหล่านี้ได้มีการอพยพจากกลุ่มชนชั้นละโว้หรือขาลงมาอยู่ในแดนสุวรรณภูมิในทางภาคอีสานของบ้านเรามาอย่างยาวนาน และแยกเป็น 3 อาณาจักรนั่นก็คือ อาณาจักรทราวดี อาณาจักรโยนก และอาณาจักรโคตรบุตร โดยหลักจะเป็นผู้ที่มาสร้างอาณาจักรตามแนวราบลุ่มแม่น้ำโขง

โดยนี้ก็คือความคิดของนักมานุษวิทยาและนักประวัติศาสตร์จึงได้มีการเรียกว่าคนเหล่านี้เป็นคนภาคอีสานอย่างแน่นอนแต่คนภาคอีสานนั้นก็มีหลากหลายกลุ่มเชื้อการปรับเปลี่ยนกันไปโดยกลุ่มช่วยพันส่วนใหญ่ที่คาดว่าจะมีอยู่ด้วยนั่นก็คือ อ้ายลาว

ซึ่งถือว่าสอดคล้องกับข่าวที่นักวิชาการบางคนได้มีการกล่าวไว้ว่าหลังจากที่ ทั้งชาติไทยสมัยก่อนได้หมดอำนาจลงมีสารก็ถูกครอบครองโดย ขอมและอ้ายลาวแต่ต่อมาก็เสื่อมอำนาจลงจึงทำให้กลายเป็นดินแดนของประเทศไทยในปัจจุบัน

จึงเรียกได้ว่าๆหนาวหนาวก็ถือเป็นกลุ่มพันชาติติพันธ์อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ มองโกลเดิมที่อยู่ทางด้านตอนบนของแม่น้ำ แยงซีเกียงและแม่น้ำเหลืองและมีสำเนียงการพูดที่คล้ายคลึงกับคนไทยอีสานมาก

โดยเคยได้เข้ามาอพยพและครอบครองในบริเวณพื้นที่อีสานและได้รวมตัวกันสร้างเมือง 3 เมืองด้วยกัน นั่นก็คือนครลุงนครนายกและนครปลาหลังจากนั้นๆลาวก็ได้เกิดการสู้รบกับจีนและสาเหตุนั้นทำให้จีนนั้นได้แย่งดินแดนของไอ้ลาวและทำให้อ้ายลาวนั้นอพยพลงใต้ค่อยลดลงมาจนอยู่ในอาณาจักรยูนนานในปัจจุบัน

จากนั้นทาง ๆ ลาวก็ได้มีการอพยพมาตั้งอาณาจักรใหม่ที่มีชื่อว่า จักรหนองแส และได้ส่งลูกหลานไปปกครองเมืองทั้ง 7 ที่มีชื่อว่าดังนี้

1. ขุนล้อของเมืองชวาหรือหลวงพระบาง

2. ขุนยีผาลาน ครองเมืองสิบสองพันนา

3. ขุนสามจูสง ครองเมืองปะกัน

4. ขุนไขสง ครองเมืองสุวรรณโดมคำ

5. ขุนงัวอิน ครองเมืองอโยธยา

6. ขุนลกกลม ครองหงสาวดี

7. ขุนเจ็ดเจือง ครองเมืองเชียงขวาง

โดยพี่น้องทั้ง 7 ก็ต่างปกครองเมืองฉบับเมืองพี่เมืองน้องมีอะไรก็ช่วยเหลือกัน และได้บัญญัติคำสาบานร่วมกันว่าจะไม่รบแยกแผ่นดินแต่อย่างใด ซึ่งถือว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวโยงกับคนชาติพันธุ์อีสานที่อยู่ในภาคอีสานบ้านเราในตอนนี้และคาดว่าจะเป็นกลุ่มคน

ลาวเชียงรายลาวเวียงโดยมีกลุ่มมาจากอาณาจักรล้านนาและกลุ่มอาณาจักรล้านช้างนั่นเองโดยในพุทธศตวรรษที่ 17-18 เริ่มตั้งแต่สร้างเมืองชวาก็มีกษัตริย์ปกครองติดต่อกันมาถึง 22 องค์

ซึ่งทั้งหมดนี้ก็สรุปได้ว่า กลุ่มชาติพันธุ์ลาวต่างๆได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในภาคอีสานของเรามาอย่างช้านาน ปล่อยคนที่อยู่ในท้องถิ่นอีสานก็ถือว่าเป็นเชื้อสายลาวที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานและสืบทอดสายทางประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเอง

ภูมิภาคอีสาน เป็นดินแดนที่ปรากฏหลักฐานและร่องรอยที่มีความสำคัญในอดีตอันมีความเนื่องมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน มีการค้นพบหลักฐานของมนุษย์โบราณตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์อารยธรรมโบราณสมัยประวัติศาสตร์และพัฒนาการของชุมชนจนถึงยุคปัจจุบัน

 

แหล่งที่มา: hunsa.siamtodaynews