คนแห่ “ขอลูก-ความรัก” ต้นโพธิ์พญามังราย เวียงกุมกาม ตำนาน 700 ปี สมหวังดั่งใจ

340

วันนี้เราจะมาติดตามเรื่องราวที่มีคนแห่ขอลูก-ความรัก ต้นโพธิ์พญามังราย ในเวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่ หลังมีชาวสารภี บอกปากต่อปาก ตำนานรัก “พระมเหสีพญามังราย” สมหวัง เมื่อ 700 ปีก่อน

ที่วัดช้างค้ำ ภายในเวียงกุมกาม ท้องที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ซึ่งในอดีตเคยเป็น “เมืองกุมกาม” ต่อมาน้ำปิงได้เปลี่ยนทิศ ได้ไหลท่วมเมือง จมหายไปกับสายน้ำปิง เมื่อ 700 กว่าปีก่อน

จนชาวบ้านเรียกกันว่า “นครใต้พิภพเวียงกุมกาม” ต่อมา ได้มีการบูรณะ พัฒนาพื้นที่เวียงกุมกาม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ที่สำคัญพบว่ามีประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวบางส่วนให้ความสนใจมาขอเรื่องความรัก เรื่องงาน และขอลูก กับหอพญามังราย ภายในวัดช้างค้ำอย่างต่อเนื่อง

หลังจากมีตำนานเล่าขานกันปากต่อปากว่า มีหลายคนมาขอลูกและเรื่องงานที่หอพญามังราย และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ก็ได้ประสบความสำเร็จตามที่ขอ โดยผู้ที่สมหวังจะนำดอกไม้สีขาว รูปปั้นช้าง และไก่ มาถวายพญามังราย

นางมยุรี จีปวน มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม กล่าวว่า ตำนานเวียงกุมกามในพงศาวดารเมืองเชียงใหม่ เมื่อ 700 ปีก่อน ได้มีการบันทึกไว้ว่า “พระนางอั้ว มิ่ง เวียงไชย” พระมเหสีของพญามังราย ได้มาขอความรักที่วัดธาตุขาว และวัดเจดีย์เหลี่ยม ด้วย “ดอกกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย” ไปอธิษฐานที่วัดเจดีย์เหลี่ยมและวัดธาตุขาว

จนกระทั่งได้พบรักกับพญามังรายในที่สุด อย่างไรก็ตาม ตำนานที่เล่าขานกันมาได้สืบกันมารุ่นต่อรุ่น คนที่ศรัทธาก็จะมาขอพรกันอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญทางวัดและชาวเวียงกุมกาม จะนำตำนานดังกล่าวเผยแพร่ให้คนไทยได้รู้จัก และได้มาขอพร รวมถึงเป็นจุดขายการท่องเที่ยวชมเวียงกุมกามนครใต้ภิภพ และถือว่าเป็นนครแห่งความรักก็ว่าได้

สำหรับ เรื่องราวของความรัก เรื่องการขอลูก โชคลาภต่าง ๆ เป็นเรื่องเล่าขานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ถือเป็นความเชื่อหนึ่ง ซึ่งใครที่ประสบผลก็จะเกิดการศรัทธาและเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ซึ่งทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้สนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิจัยตำนานดังกล่าวอย่างจริงจัง หากมีการนำมาถอดเป็นเรื่องราว ก็จะทำให้พื้นที่เวียงกุมกามน่าค้นหา และน่ามาสัมผัสมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน “เวียงกุมกาม” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้ร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ อบรมอาชีพ ร้านค้า การแสดงพื้นบ้าน ในการสร้างจุดขาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

ที่สำคัญตนยังได้สนับสนุนให้ชาวบ้าน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ศึกษาวิจัยตำนานของเวียงกุมกาม และนำมาจัดทำเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจให้กลายเป็นจุดขายด้วย ซึ่งตนได้ยินตำนานเรื่องความรักของพญามังราย ที่มีการมาขอความรักที่ศาลพญามังราย จากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในพื้นที่เล่าให้ฟังว่า

ตัวเองได้มาขอความรักกับพญามังราย ขอให้มีภรรยาก็ได้สมประสงค์ตามที่ขอ และขอเรื่องงาน หรือเรื่องโชคลาภอื่น ๆ ก็ประสบความสำเร็จทุกครั้ง ถือเป็นเรื่องเล่าที่สอดคล้องกับตำนาน มีความน่าสนใจที่จะทำให้คนไทยรู้จักเวียงกุมกามมากขึ้น

แหล่งที่มา: thairath

เรียบเรียงโดย item2day.com