ชาวเกษตรต้องรู้ ลงทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบสิทธิ์ เกษตรกร

  1007

  มีมติออกมาแล้วนะครับสำหรับโครงการช่วยเหลือ เกษตรกร รายละ 15,000 แบ่งจ่ายเดือนละ 5,000 จำนวน 3 เดือน เริ่มจ่ายเดือนพฤษภาคม จนถึงกรกฏาคม 63

  วันนี้เรามาทบทวน 6 ขั้นตอน Farmbook ลงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอพลิเคชั่นรับเงินช่วยเหลือจาก CO VID กระทรวงเกษตรย้ำ ใช้ได้เฉพาะแปลงเดิม รายเดิมเท่านั้ น

  ลงทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบสิทธิ์ เงินช่วยเหลือ 15,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID ให้กับครอบครัวเกษตรกรกว่า 9 ล้านครัวเรือน จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้

  และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส หลักสำคัญก็คือ เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ จะต้องเป็นเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ซึ่งสามารถปรับปรุงข้อมูลหรือลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับเงิน 15,000 บาท ผ่าน Farmbook

  ถึงคิวเกษตรกร

  ลงทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบสิทธิ์ เงินเยียวยา 15,000 บาท ในโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน เพื่อแจ้งข้อมูล 4 ประเภทคือ

  1 การแจ้งปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปีการผลิตที่ผ่านมาคือ ข้อมูลเอกสารสิทธิ เช่น เนื้อที่ ที่ตั้ง พิกัด กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย ชนิด พันธุ์พืช วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เนื้อที่ปลูก ปีเพาะปลูก และประเภทการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน

  2 การติดตามผลการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียดแปลงที่มีการแจ้งปลูก เพื่อติดตามสถานะการแจ้งปลูก ทั้งนี้แปลงที่แจ้งปลูกผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook สามารถลบ แก้ไข กรณีแจ้งปลูกผิด แต่สถานะการแจ้งปลูกต้องยังไม่จัดชุด ส่วนแปลงที่แจ้งปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งลบ แก้ไขที่สำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้ น

  3 การติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการที่เข้าร่วมและผลการโอนเงินตามเงื่อนไขโครงการ

  4 การคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแสดงรายละเอียด ช่วงวันที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดการณ์ผลผลิต คาดการณ์กำไร และราคาจำหน่าย
  สำหรับ เกษตรกรที่ต้องการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน สามารถทำได้ ดังนี้

  เข้าสู่เว็บไซต์ farmer doae go th หรือ คลิกที่นี่

  ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก คลิก ค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้

  ลงทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบสิทธิ์ เงิน 15,000 บาท ขั้นตอน การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook สำหรับเกษตรกรายเดิม แปลงเดิมเท่านั้ น โดยมี 6 ขั้นตอน ดังนี้

  1 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Farmbook ได้ทั้ง IOS และ Android

  2 กดเลือกเมนูแจ้งปลูก

  3 เลือกแปลงปลูกที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

  4 เลือกพืช ที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

  5 กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน

  6 กดบันทึก ปัจจุบัน จำนวนเกษตรกรผู้เข้ามาใช้ Farmbook ลงทะเบียนเกษตรกร ปรับปรุงทะเบียนกว่า 6 ล้านครัวเรือน

  แหล่งที่มา : สปริงนิวส์, siamnews.com