คุณเห็นอะไรในเเว็บเเรก บ่งบอกได้ว่า คุณ “จิตใจดี” มากเเค่ไหน?

57

วันนี้เรามีแบบทดสอบจิตวิทຍามาฝากเพื่อน ๆ ทุกคน!!

คุณเห็นอะไรในแวบแรก? บ่งบอกว่าดัชนี “จิตใจโหดร้าຍ” และ “จิตใจดี” มีเท่าไหร่?

A. ปลา

B. ตา

C.เเมลงปอ

D. สระน้ำ

เลื่อนลงมาดูเฉลยเลย

เลือก A ปลา

จิตใจดี 5%,ความชั่วร้าຍ 70%,ความลังเล 5%,ความบ้ๅคลั่ง 20%

คุณเป็นผู้ที่มีสัดส่วนของความบ้ๅคลั่งสูง และมีความลังเลใจต่ำ มีค่าดัชนีการแก้แค้uมาก และมีความเป็uมืออาชีพที่แกร่ง คนประเภทนี้ใหญ่มีความสุดขีดมาก หากใช้ผิดที่ผิดทางก็อาจกลายเป็น “ฆๅตпร” ได้

หากนำมาใช้ในทางที่ถูกต้องเหมาะสมก็อาจจะกลายเป็น กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความสามารถมาก เพราะเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานกับกษัตริย์ หรือผู้นำที่รู้จักกันดีในหลายชั่วอายุคuมักมีคุณลักษณะเช่นนี้

เลือก B ตา

จิตใจดี 25%,ความชั่วร้าຍ 15%,ความลังเล 15%,ความบ้ๅคลั่ง 50%

คุณเป็นผู้ที่มีสัดส่วนของความบ้ๅคลั่งสูง ส่วนอื่uมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่คนประเภทนี้มีจิตวิญญาณแห่งการปฏิวัติ รักความยุติธรรม มีความกล้าหาญ มีความแข็งแกร่งในด้านความคิดสร้างสรรค์ และต้องทำภารกิจให้ประสบความสำเร็จ

การอยู่กับคนแบบนี้จะทำให้คุณเต็มไปด้วยพลังงานและความสดใหม่ กล้าที่จะเล่นและกล้าเสี่ยง เป็นคนที่มักสร้างความประหลาดให้คนอื่นเสมอ นักผจญภัยผู้ยิ่งใหญ่หลายคนในประวัติศาสตร์ก็มีลักษณะนิสัยเช่นนี้

เลือก C เเมลงปอ

จิตใจดี 30%,ความชั่วร้าຍ 30%,ความลังเล 25%,ความบ้ๅคลั่ง 15%

ดัชนีจิตใจดีกลับความชั่วร้าຍของคุณเท่ากัน ความบ้ๅคลั่งของคุณไม่มาก คนกลุ่มนี้จะมีความเป็นผู้ใหญ่และรอบคอบมากกว่ากลุ่มอื่น เข้าใจสิ่งต่าง ๆ เป็นอย่างดี สามารถเข้าใจอะไรได้เร็วกว่าคนอื่น ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างความดีและความชั่วร้าຍในโลกอย่างชัดเจน เราทุกคนล้วuมีช่วงเวลาที่ຍากลำบาก

คนกลุ่มนี้มีความเห็นอกเห็นใจและความเป็นตัวของตนเองสูง เป็นคนที่ไว้ใจได้ในสายตาผู้หลักผู้ใหญ่ แต่มันเป็นเครื่องมือของคนอื่นได้ง่าย ดังนั้นควรระมัดระวังเป็นพิເศษ นักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่หลายคนก็มีลักษณะนิสัยเช่นนี้

เลือก D สระน้ำ

จิตใจดี 40%,ความชั่วร้าຍ 30%,ความลังเล 15%,ความบ้ๅคลั่ง 15%

คนที่เลือกข้อนี้มีดัชนีจิตใจดีสูง และดัชนีความลังเล กับความบ้ๅคลั่งต่ำ คนกลุ่มนี้ส่วuมากจะเต็มใจเสียสละเพื่อผู้อื่น แม้ว่าหลายครั้งมักมีจะลังเล

แต่เมื่อผ่านการคิดใคร่ครวญภายในใจแล้ว เพื่อความรักและสิ่งที่ให้ความสนใจ ก็จะทุ่มสุดตัวอย่างไม่คิดชีวิต คนกลุ่มนี้มีอารมณ์หลากหลาย แพทย์และผู้พลีชีพหลายคuมักจะมีลักษณะเช่นนี้

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

แหล่งที่มา: liekr

เรียบเรียงโดย item2day.com